Het regent, maar sproeiverbod blijft gelden
Het is verboden om het zwembad bij te vullen met leidingwater. Foto: istock

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) kondigde vanaf 22 juni een verbod op waterverspilling aan. Ondanks de regen blijft het verbod toch van kracht. ‘De experten onderzoeken of het waterpeil al gestegen is’, zegt woordvoerder Jan Pauwels.

Het algemeen sproeiverbod voor recreatieve doeleinden is nog steeds in heel Vlaanderen van kracht. ‘Het verbod werd ingesteld op basis van twee factoren’, zegt Pauwels. ‘Ten eerste was de drinkwaterproductie 128 procent van het normale verbruik. In sommige gemeenten was er sprake van 30 tot 40 procent verhoogd gebruik.’

De tweede factor was het drinkwaterpeil. ‘Het peil van het oppervlakte-en grondwater was te laag door de droogte. De combinatie van beide factoren heeft geleid tot een verbod op waterverspilling’, aldus Pauwels.

Onderzoek

Experten onderzoeken of het verbod opgeheven kan worden na de regen van de laatste dagen. ‘Het waterverbruik is opnieuw genormaliseerd voor de tijd van het jaar. Maar er wordt nagegaan of het waterpeil al aangevuld is’, zegt Pauwels. ‘Wanneer we daar zicht op hebben, zal de minister een beslissing nemen. Het verbod stopt zodra het kan.’

Het verbod geldt voor leidingwater en is voor volgende gevallen:

  • het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers (tenzij in kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd)
  • het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden, van vijvers en het bevoorraden van fonteinen 
  • het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen (tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen)
  • het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen
  • het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen
  • in de ondernemingen, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten