Vlaanderen halveert aantal provincieraadsleden
Foto: BELGA

Het Vlaams Parlement heeft woensdag het licht op groen gezet voor de halvering van het aantal provincieraadsleden.

De Vlaamse regering besliste eerder al om de provincies niet af te schaffen, maar ze wel sterk af te slanken. Een deel van die afslanking werd eind 2016 al goedgekeurd. Ten laatste tegen 1 januari 2018 moeten de persoonsgebonden bevoegdheden (cultuur, jeugd, sport of welzijn) van de provincies overgeheveld zijn naar het Vlaamse of lokale niveau.

Nu zet het Vlaams Parlement het licht op groen voor de tweede grote stap: de halvering van het aantal provincieraadsleden. Concreet zullen er in 2018 geen 350 maar nog slechts 175 provincieraadsleden verkozen worden. Tot nog toe waren er voor provincies met minder dan 1 miljoen inwoners 63 provincieraadsleden en 72 voor provincies met meer dan 1 miljoen inwoners. Vandaag worden dat er respectievelijk 31 en 36 (31 in Limburg en 36 in de andere provincies).

Voorts wordt het aantal gedeputeerden verminderd van zes naar vier, worden de provinciedistricten heringedeeld en wordt de lijstverbinding (apparentering) afgeschaft. ‘Hiermee zetten we opnieuw concrete stappen naar een slankere en efficiëntere overheid’, aldus minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans.

‘Wie dit niet goedkeurt, verliest elke geloofwaardigheid’

Dat oppositiepartijen Groen, SP.A en Vlaams Belang zich onthielden bij de stemming kon voor minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) niet door de beugel. ‘Dit gaat over vermindering van 175 politieke mandaten. Wie dat niet mee goedkeurt, verliest elke geloofwaardigheid als het gaat over het verminderen van mandaten’, aldus Homans.

Die uitval werd niet gesmaakt door de oppositie. Groen en SP.A benadrukken dat ze op zich geen probleem hebben met het halveren van het aantal provincieraadsleden, maar halen verschillende redenen en bezwaren aan om toch niet op de groene knop te drukken. Zo wijst Groen op een eigen voorstel (rond stads- en streekgewesten) dat inhoudelijk verschilt van het voorliggende plan. Vlaams Belang blijft dan weer voorstander van de volledige afschaffing van de provincies.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig