Schauvliege verbiedt waterverspilling in heel Vlaanderen
Het wordt verboden om je zwembad te vullen Foto: istock
Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft aangekondigd dat er vanaf donderdag een algemeen sproeiverbod voor recreatieve doeleinden wordt uitgevaardigd dat in heel Vlaanderen van kracht is.

Ondanks de oproep tot zuinigheid in waterverbruik van vorige week vrijdag, zien watermaatschappijen een stijging van het verbruik met pieken tot veertig procent meer dan een gemiddelde dag, verklaarde minister Schauvliege in het waterproductiecentrum van Kluizen bij Evergem.

Daarom gaat de minister een algemeen sproeiverbod uitvaardigen. Dat houdt in dat het in heel Vlaanderen verboden wordt om de auto te wassen, het gras te sproeien, het zwembad te vullen en andere vormen van waterverspilling in deze tijden van aanhoudende droogte.

Concreet betreft het onder meer:

  • het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers (tenzij in kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd)
  • het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden, van vijvers en het bevoorraden van fonteinen
  • het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen (tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen)
  • het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen
  • het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen
  • in de ondernemingen, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personaal, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten

Gezond verstand

Dat verbod is afdwingbaar, er kunnen bij overtredingen pv's opgesteld worden, maar op de eerste plaats rekent de minister erop dat de bevolking voldoende gezond verstand aan de orde legt om de noodzaak daarvan in te zien, zo klinkt het op haar kabinet. 
Schauvliege stelt ook de 'Coordinatiecommissie Integraal Waterbeleid' (CIW), een Vlaams overlegplatform van diverse beleidsdomeinen en bestuursniveau's die bij het waterbeleid betrokken zijn, als 'droogtecoördinator' aan.

Schauvliege zat vandaag samen met de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé en zijn Oost-Vlaamse collega Jan Briers om de droogte te bespreken. Zij hadden de minister om zo'n Vlaams sproeiverbod gevraagd. Decaluwé is alvast tevreden dat de minister actie onderneemt.

'Drinkwater en persoonlijke hygiëne moeten gegarandeerd blijven. Alles in de recreatieve sfeer kunnen we niet meer toelaten. Auto's wassen, het gazon besproeien en zwembaden vullen, zijn niet meer te verantwoorden in tijden van waterschaarste. Een Vlaams verbod kan dagelijks een winst van tien procent betekenen op onze drinkwatervoorraad. De drinkwaterproducenten kunnen wekelijks zo opnieuw een dagreserve aanleggen, waardoor de zomervoorraad drinkwater niet in het gedrang komt', aldus Decaluwé.

Drinkwater

Er zijn nog geen problemen voor de drinkwatervoorziening, maar op sommige locaties worden de productielimieten stilaan bereikt en een verdere meervraag naar water zou niet opgevangen kunnen worden, zo is te horen. Bovendien sijpelen al berichten binnen dat landbouwers drinkwater beginnen gebruiken om te kunnen sproeien.

De drinkwaterproductie in Vlaanderen gebeurt telkens voor ongeveer de helft uit oppervlaktewater en grondwater. Op zeven locaties in Vlaanderen wordt oppervlaktewater gewonnen, waarvan vijf in Oost- en West-Vlaanderen. Grondwater wordt op 76 locaties gewonnen. De afgelopen jaren zetten de drinkwatermaatschappij in op 'interconnectiviteit' tussen distributiezones en winningen. 'Dit maakt dat er een optimale inzet mogelijk is van zowel het oppervlaktewater als het grondwater binnen Vlaanderen', aldus Schauvliege.

'Dit neemt niet weg dat vooral voor oppervlaktewater, de impact van een langdurige droogte met een zeer lage oppervlaktewaterbeschikbaarheid, een belangrijke en bepalende randvoorwaarde is.' Het captatieverbod moet dan ook in dat kader gezien worden, want grondwaterwinningen bevinden zich in diepe watervoerende lage met een stabielere beschikbaarheid. In West-Vlaanderen wordt nu verhoudingsgewijs meer grondwater dan oppervlaktewater gewonnen.

In het Vlaams Parlement wordt woensdagnamiddag gedebatteerd over een droogteplan.

De voorbije maanden waren uitzonderlijk droog (april) tot droog (mei) en zeer droog (juni tot nu). De neerslagtekorten benaderen de vijf procent laagste waarden sinds 1970. In heel Vlaanderen behoren de debieten op de waterlopen bij de tien procent laagste voor de tijd van het jaar.

En in Wallonië?

In Wallonië is er voorlopig nog geen sprake van een watertekort. 'Maar mocht het ook de komende twee of drie weken niet voldoende regenen, dan komen ook onze reserves in gevaar en zullen we eveneens maatregelen moeten treffen', aldus Paul Dewil, directeur van het Centre régional de Crise.