Zelfstandige mama’s krijgen voortaan dienstencheques zonder aanvraag
Foto: Photo News

Vrouwelijke zelfstandigen die net bevallen zijn, hoeven voortaan niet meer zelf een aanvraag in te dienen voor hun 105 gratis dienstencheques. Het sociaal verzekeringsfonds zal zelf bij de jonge mama’s polsen of ze de dienstencheques willen krijgen. Dat staat in een koninklijk besluit dat vrijdag groen licht kreeg van de ministerraad.

Sinds 2016 heeft een zelfstandige die bevalt recht op 105 dienstencheques voor hulp in het huishouden. Dat jaar betaalden de sociale verzekeringsfondsen 477.192 dienstencheques voor moederschapshulp. Dat komt neer op 4.545 begunstigden. Tegelijkertijd betaalden de ziekenfondsen vorig jaar 5.200 moederschapsverloven.

Die cijfers impliceren echter dat ongeveer 650 jonge zelfstandige mama’s geen beroep hebben gedaan op de dienstencheques, merkt minister van Zelfstandigen Willy Borsus (MR) op. Dat aantal komt neer op 12,5 procent van de zelfstandige moeders. Minister Borsus ziet twee verklaringen: ofwel wilden ze de cheques eenvoudigweg niet, ofwel kenden ze de maatregel niet.

De automatische toekenning, die minister Borsus en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) in hun KB voorzien, moet aan dat euvel een mouw passen. Van zodra het verzekeringsfonds er van op de hoogte is dat de zelfstandige vrouw mama is geworden, moet het op eigen initiatief met haar contact opnemen. Indien de zelfstandige bevestigt dat ze de dienstencheques wil krijgen, moet ze het fonds dan de nodige documenten bezorgen.

De vereenvoudigde procedure gaat op 1 september 2017 van start.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in