Brussel telt meer schepenen en ministers dan Parijs en Berlijn samen
Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) Foto: BELGA

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) wil het aantal mandaten in de hoofdstad doen dalen. Volgens een rapport van de VUB en ULB kan daarmee miljoenen bespaard worden. Pijnpunt: vooral Nederlandstalige politici dreigen niet langer verkozen te raken na een hervorming.

Het Brussels Gewest telt 166 ministers, burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters, veel meer dan steden als Antwerpen (64), Berlijn (71) of Parijs (42). Dat blijkt uit een rapport van de VUB en ULB, dat op vraag van Vervoort opgesteld werd. De studie moet als basis dienen om de lokale besturen in de hoofdstad grondig te hervormen, zoals eerder al in Vlaanderen en Wallonië gebeurde.

Minder schepenen bespaart 1,7 miljoen

Volgens Vervoort kan de hoofdstad best wat minder mandatarissen gebruiken. ‘Er bestaan vandaag nog heel wat overbodige schepenen in het Brusselse’, bevestigt Jean-Benoit Pilet (ULB). Daar een derde van schrappen, zou jaarlijks een besparing van 1,7 miljoen kunnen opleveren.

Ook het Brusselse gecumuleer kwam aan bod in het rapport. Vandaag bestaat er geen enkele beperking die parlementsleden verhindert om tegelijkertijd een gemeentelijk mandaat op te nemen. Zeven op de tien onder hen doet dat ook effectief. Drie op de tien zetelt naast het Brussels parlement ook in een van de 19 schepencolleges in het Brusselse.

N-VA onverkiesbaar?

De pistes in het rapport zijn vooral riskant voor de positie van Nederlandstalige politici in Brussel. Het rapport gaat uit van verschillende scenario’s, en in het slechtste geval zou een derde van alle Nederlandstalige gemeenteraadsleden niet opnieuw verkozen raken. Daardoor zouden vier Brusselse gemeenten enkel nog Franstalige raadsleden bevatten. Zuiver Nederlandstalige lijsten – zoals die van N-VA of Vlaams Belang – dreigen nagenoeg onverkiesbaar worden.

Vervoort geeft aan zich bewust te zijn van deze gevoeligheid. ‘Zonder stil te staan bij de positie van Nederlandstalige politici, kunnen deze pistes niet zomaar in de praktijk omgezet worden’, zegt Pilet nog.

Paniekvoetbal

Volgens Pilet leeft er bij de burger vandaag een duidelijke vraag naar meer transparantie en minder gecumuleer in de politiek. Hij hoopt dan ook dat Vervoort dat momentum aangrijpt om een hervorming door te voeren. De professor wijst er wel op dat een goed akkoord tijd zal vergen. Het Samusocialschandaal mag er niet toe leiden dat de Brusselse regering en het parlement paniekvoetbal beginnen spelen.

‘Ter verduidelijking: het gaat hier niet om een snel antwoord op wat aan het licht kwam bij Samusocial’, zegt Vervoort. ‘We zijn hier al een jaar mee bezig. Nu moeten we op zoek naar een politieke consensus over hoe het Brussels bestuur moet evolueren. Maar ik ben in ieder geval voorstander van een daling van het aantal mandaten.’