N-VA wil jongeren van e-sigaret houden
Foto: Sputnik
Kamerlid Renate Hufkens (N-VA) wil er alles aan doen om jongeren van de e-sigaret houden. In een nieuwe resolutie stelt ze voor om accijnzen te heffen, reclame aan banden te leggen en smaakjes te verbieden.

Vorige maand zette minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) nog eens de puntjes op de i: ook de e-sigaret is volstrekt verboden op school. Ze valt onder de wetgeving op het roken en is dus verboden in alle openbare gebouwen, net als de gewone sigaret.

De mededeling was niet overbodig, want veel jongeren betwisten dat ‘dampen’ ook een vorm van roken is. Ze vinden de e-sigaret wel sociaal aanvaard en zien niet in dat ze ook een opstap kan zijn naar de gewone sigaret.

Daarom heeft N-VA-Kamerlid Renate Hufkens een resolutie klaar om de wetgeving rond de e-sigaret te verscherpen. ‘Ik wil de onduidelijkheden de wereld uit en volledig inzetten op de gezondheid van onze jongeren.’

Prijsstijging

‘In de eerste plaats moet er een accijns komen op de vloeistof die in e-sigaretten wordt gebruikt’, zegt Hufkens. ‘Uit wetenschappelijk onderzoek bleek al dat de prijsstijging die er door accijnzen op tabak kwam, een effect had op het aantal rokers. Dat effect is groter bij jongeren dan volwassenen. We kunnen die lijn logischerwijs doortrekken voor de e-sigaret.’

Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is daarmee bezig. ‘Voor alle duidelijkheid: er wordt al BTW betaald op de e-sigaret. We wilden wachten op een Europese omkadering voor accijnzen. Die staat nu op punt en wordt binnenkort gedeeld met de lidstaten.’

In andere landen bestaan zulke accijnzen al, maar daar valt momenteel geen lijn in te trekken. Ze verschillen van land tot land. Bovendien beslissen de landen zelf of ze alleen de vloeistoffen met nicotine raken, of ook die zonder nicotine.
‘We moeten de accijnzen nu op Belgisch niveau organiseren’, klinkt het op het kabinet. ‘Daar zal zeker nog wat tijd over gaan.’

Zonder smaakje

Een tweede probleem met de e-sigaret of vaper is dat de vloeistof in verschillende smaken wordt verkocht. Dat maakt het product ook aantrekkelijk voor wie nog niet eerder rookte, want ‘het smaakt lekker’. ‘Er is al een Europese richtlijn die tabaksproducten met een smaakje – menthol en vanille – verbiedt vanaf 2020. Dat verbod moet worden uitgebreid naar de nicotinehoudende vloeistoffen.’

‘Daarnaast willen we ook dat de minimumleeftijd wordt gerespecteerd en gelijk blijft aan die voor tabak (een wetsvoorstel wil die leeftijd optrekken tot 18 jaar, red.), dat de reclameregels worden gerespecteerd, dat de e-sigaret zich niet profileert als gezond alternatief en dat de overheid ook sensibiliseert.’

Stefaan Hendrickx, stafmedewerker tabak van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, is voorzichtig positief. ‘Het zijn goede maatregelen, die jongeren zeker kunnen ontmoedigen’, zegt hij. ‘Wel moet de overheid opletten dat ze op die manier verstokte rokers die de e-sigaret als rookstopmiddel gebruiken, niet verliest. Het is een moeilijke evenwichtsoefening, maar zeker nuttig.’

Cijfers over het gebruik van de e-sigaret in België of Vlaanderen zijn er vooralsnog niet. Wel wordt duidelijk dat de vaper een sterke positie inneemt op de Belgische rokersmarkt. ‘In de volgende leerlingenbevraging van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugsproblemen en de vragenlijsten van Stichting tegen Kanker en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid zullen daarom vragen over vape-gedrag worden opgenomen’, aldus Hendrickx.