Tot aan zijn dood zette hij zich in voor de sport
Foto: AP

De erfenis van Hein Verbruggen is een carrière als sportbestuurder met grote invloed. Hij was er niet de man naar om in sportorganisaties als stemvee te dienen, hij wilde meepraten, besturen, invloed uitoefenen, anders had het leven in de sport geen zin.

Strijdbaar tot zijn dood. Zelfs tussen de chemokuren door was Hein Verbruggen kortgeleden nog aanspreekbaar over bestuurlijke sportzaken. Vanaf zijn ziekbed in Leuven was hij vanwege schorheid amper te ...