‘Geef kinderen Engels in basisschool’
Foto: Photo News

De kennis van de Engelse taal is bij kinderen in het zesde leerjaar zeer ongelijk. Dat blijkt uit onderzoek van de Gentse Arteveldehogeschool in 38 Vlaamse basisscholen. De onderzoekers pleiten voor Engelse lessen voor alle kinderen in de basisschool.

'Elke leraar Engels ervaart dat er grote verschillen bestaan in het aanvangsniveau Engels bij kinderen die starten in het secundair onderwijs', zegt onderzoeker Vanessa De Wilde (Arteveldehogeschool).

In september 2016 werden 867 leerlingen uit 50 klassen in 38 verschillende Vlaamse basisscholen getest. De kinderen legden een woordenschattest en vaardigheidstesten (luisteren, spreken, lezen en schrijven) af. Daaruit bleek dat er zeer grote verschillen bestaan. 'Een kwart van de leerlingen behaalt al in het zesde leerjaar de eindtermen voor luisteren voor de eerste graad A-stroom secundair onderwijs', zegt onderzoeker De Wilde.

'Twaalf procent van de leerlingen behaalt al in het zesde leerjaar de eindtermen voor lezen en schrijven voor de eerste graad A-stroom secundair onderwijs.' Voorts blijkt dat 15 procent van de leerlingen in het zesde leerjaar een A2-niveau voor spreken behaalt of benadert, maar tegelijkertijd scoort 70 procent van de kinderen onder de helft voor een toets voor spreken. Gamen, computergebruik en contacten met Engelssprekenden, bijvoorbeeld op vakantie of via sociale media, hebben een positieve invloed op het Engels.

Omdat de verschillen zo groot zijn, pleiten de onderzoekers voor Engelse lessen voor alle kinderen in de basisschool. 'Het facultatief maken van Engels op de basisschool zou de verschillen tussen kinderen alleen maar versterken en de beginsituatie in de middelbare school nog heterogener maken', klinkt het. Daarnaast zeggen de onderzoekers dat differentiatie in de klas in het secundair onderwijs een evidentie moet worden.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in