Samusocial stuurde alle pottenkijkers wandelen
Foto: Photo News

De Brusselse daklozenorganisatie scheepte jarenlang iedereen af die vroeg om transparantie. Vragen over zitpenningen werden tot zesmaal afgewezen.

Het einde van de wanpraktijken bij de Brusselse daklozenorganisatie Samusocial kwam er na een doorlichting door de regeringscommissarissen van de Brusselse regering. Die vonden geen enkel schriftelijk bewijs dat de tientallen vergaderingen per maand die de uitgekeerde zitpenningen aan onder meer Yvan ­Mayeur zouden verantwoorden, ooit hebben plaatsgehad.

Het is haast een wonder dat de commissarissen die informatie ooit te pakken hebben gekregen. Uit een reconstructie van De Standaard blijkt dat de vraag om transparantie al veel langer leeft, al sinds het beheerscontract dat de Brusselse ministers Pascal Smet (SP.A) en Céline Fremault (CDH) in september 2015 afsloten met Samusocial. Maar de vzw heeft die vragen altijd hooghartig afgewezen, met een beroep op de privacy en het privékarakter van de organisatie, ook al werd die geleid door politici.

Details over zitpenningen geweigerd

Nadat Samusocial er niet in geslaagd was te verhinderen dat de Brusselse regering vertegenwoordigers in de raad van bestuur kreeg in ruil voor subsidies voor de daklozenopvang, probeerde het de draagwijdte van hun controle te beperken.

Samusocial stuurde alle pottenkijkers wandelen
Laurette Onkelinx (PS) en haar man, advocaat Marc Uyttendaele. Foto: BELGA

‘Niets rechtvaardigt de aanwezigheid van permanente vertegenwoordigers in de raad van bestuur van Samusocial’, schreef advocaat Marc Uyttendaele, de echtgenoot van Laurette Onkelinx (PS), begin 2016 nog aan de Brusselse regering. ‘We kunnen niet aanvaarden dat een controleorgaan clandestien deel gaat uitmaken van het beheer.’

Het voorbije halfjaar heeft Samusocial minstens zes keer geweigerd om details te geven over de zitpenningen. Pas toen de Brusselse regering de opdracht gaf om ter plekke de nodige info op te eisen, kwam er schot in de zaak. Maar ook toen ging de vzw zwaar in de tegenaanval, met het argument dat de opdracht illegaal was en aan fundamentele rechten raakte.

‘Laffe boeren’

De affaire leidt nu ook tot een hevige aanvaring tussen de voormalige Brusselse coalitiepartners SP.A en Open VLD. SP.A-voorzitter John Crombez verweet Open VLD vorige vrijdag al het Vlaamse front te hebben verbroken in ruil voor extra bevoegdheden. Dit weekend noemde hij Open VLD een bende ‘laffe boeren’.

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten haalt de schouders op: ‘Wie zo wild om zich heen slaat, zou beter in eigen hart kijken. Je kunt niet twee keer kwaad weglopen en daarna woedend zijn als anderen wél hun verantwoordelijkheid nemen.’