Drie keer meer pleegzorgkinderen met minimumtarief in kinderopvang
Foto: Liesbeth Gaethofs LG

Vorig jaar is aan 569 pleegzorgkinderen in de kinderopvang het verminderd tarief van 1,56 euro per dag toegekend. Dat is ruim een verdrievoudiging tegenover de 172 kinderen in 2014.

Dat staat in het antwoord van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op een vraag van N-VA-parlementslid Lorin Parys.

Sinds de invoering van het pleegzorgdecreet op 1 januari 2014 krijgen pleegzorgkinderen voorrang in de kinderopvang en moeten de pleegouders, ongeacht hun inkomen, daarvoor het laagste tarief betalen.

Uit cijfers van minister van Welzijn Jo Vandeurzen blijkt nu dat het verminderd tarief voor pleegzorgkinderen in 2014 172 keer is toegepast, in 2015 365 keer en in 2016 569 keer.

Over hoeveel pleegzorgkinderen in 2016 precies gebruik hebben gemaakt van de voorrangsregeling in de kinderopvang zijn er nog geen sluitende cijfers, maar volgens Kind & Gezin lopen die aantallen grotendeels parallel met het aantal pleegzorgkinderen aan wie het minimumtarief is toegekend.

Het minimumtarief is ondertussen geïndexeerd naar 1,59 euro/dag.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in