Eerste interview Chelsea Manning: ‘Gerechtigheid is geschied’
Foto: AFP

‘Gerechtigheid is geschied,’ zo zegt klokkenluidster Chelsea Manning in haar eerste interview sinds haar vrijlating uit de militaire gevangenis. Het vrijdag uitgezonden interview was met de zender ABC.

De nu 29-jarige vrouw lekte aan Wikileaks duizenden geheime documenten die gedrag van Amerikaanse troepen in Afghanistan en Irak aan het licht bracht. In die tijd was zij nog een hij en werkte Bradley Manning als inlichtingenanalist van het VS-leger.

In 2010 werd Manning schuldig bevonden aan het lekken van staatsgeheimen en in augustus 2013 werd zij veroordeeld tot 35 jaar cel. Net voor zijn aftreden verleende president Barack Obama haar gratie.

‘Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen’, zei Manning in het interview met ABC. ‘Niemand heeft me gedwongen dit te doen (...) Het was mijn keuze’. Zij besloot tot het openbaar maken van de documenten doordat zij zo getroffen was door ‘de dood, de vernietiging, de chaos’ en de vele burgerdoden. Oorlog is ‘niet de goeden aan de ene kant tegen de slechten aan de andere kant. Het is gewoon de hel’.

Chelsea Manning hoopt dat met het vrijgeven van de zowat 700.000 documenten in de Verenigde Staten een publiek debat ontstaat (over oorlogsvoering). Anderzijds gelooft zij niet dat zij met haar daden de ‘nationale veiligheid van de VS’ in gevaar heeft gebracht.