Philippe Close (PS), die Yvan Mayeur opvolgt na diens ontslag, heeft vanmiddag een persconferentie gegeven. 'Yvan Mayeur was een buitengewoon burgemeester.' Wie Pascale Peraïta opvolgt als OCMW-voorzitter is nog niet duidelijk, maar zeker is wel dat SP.A verdwijnt uit het Brusselse stadsbestuur.

Na het ontslag van Brussels burgemeester Yvan Mayeur en OCMW-voorzitter Pascale Peraïta omwille van hun betrokkenheid bij het Samusocial-schandaal zaten de meerderheidspartijen gisteravond en vanmorgen samen om te vergaderen over de toekomst van de stad en de aanstelling van de nieuwe Brusselse burgemeester en OCMW-voorzitter. Tijdens dat overleg werd Philippe Close naar voor geschoven als nieuwe burgemeester.

Niet onbesproken

Close (PS) is op dit moment schepen van Financiën, personeelszaken en toerisme en fractieleider in het Brusselse parlement. Hij is bovendien ook voorzitter van Brussels Expo. In die laatste hoedanigheid kwam hij vorig jaar nog in opspraak. Rond het dossier van het Koninklijk circus, dat in handen kwam van stads-vzw Brussels Expo, hing een zweem van belangenvermenging. Een symbool van een nieuwe wind is Close echter niet. Met 21 mandaten is hij de Brusselse mandatenkoning.

Close bedankt Mayeur

Close werd op een persconferentie vanmiddag officieel voorgesteld. Hij begon zijn eerste persconferentie met een bedanking voor zijn voorganger Yvan Mayeur. 'Hij was een buitengewoon burgemeester', aldus Close. Volgens Close heeft Yvan Mayeur nog altijd een rol te spelen in Brussel 'maar niet als schepen'.

Het scenario dat Mayeur zou aanblijven als schepen heeft volgens Close nooit op tafel gelegen.  De nieuwe burgervader riep op om Mayeur nu zijn rust te gunnen.  'Hij heeft nu nood aan sereniteit en kalmte en heeft vele gestes gedaan naar de stad waarvan hij houdt', aldus Close.

'Vertrouwen moet herwonnen worden'

'Ik ga niet verbergen dat de afgelopen 24 uur extreem beproevend waren, ook voor alle mensen die voor stad werken en ervoor hebben gezorgd dat de Stad bleef draaien', aldus kersvers burgemeester Close.

De PS-er verduidelijkte nog dat het vertrouwen in het stadsbestuur herwonnen moet worden en dat het huidige college die ambitie samen wil voortzetten. 'Tussen deze ploeg is er opnieuw vertrouwen gesteld en is er geloof in de ambitie van het project. Er bestaat geen andere stad die zo internationaal is en tegelijkertijd zo dicht bij zijn burgers staat. Er is heel veel talent in Brussel en dat wil ik dienen.'

Close liet ook verstaan dat hij al zijn mandaten die niet bij zijn functie van burgemeester horen neerlegt. Close zal ook niet langer zetelen in het Brusselse parlement en belooft transparantie rond de mandaten van zijn ploeg. Daarvoor komt er een register van mandaten. 

Verder wil hij vooral het project dat is begonnen in 2012 voortzetten. 'Ik geloof in dit project. Brussel is de hoofdstad van een half miljoen Europeanen. Ik wil de Brusselaars ondersteunen', aldus Close. 

Omdat de procedure van opvolging, met als sluitstuk de eedaflegging van Philippe Close als burgemeester, een zekere tijd in beslag neemt, zal Yvan Mayeur nog in functie zijn tijdens de volgende gemeenteraad op 26 juni.

SP.A verdwijnt uit meerderheid

SP.A zat vanmorgen niet mee aan tafel bij het overleg. Crombez heeft na de vergadering van donderdagavond, waar de partij opstapte, nog gebeld met zijn collega-partijvoorzitters, maar dat heeft SP.A niet op andere gedachten gebracht.

De voorzitter sprak vrijdagochtend zijn verontwaardiging uit over het feit dat de vergaderingen worden voorgezeten door ontslagnemend burgemeester Yvan Mayeur (PS). Hij vermoedt dat de drie andere partijen SP.A zo snel mogelijk kwijt willen om de vrijgekomen zetel van Ans Persoons aan een liberaal te kunnen geven.

Op de persconferentie vanmiddag werd ook bevestigd dat sp.a geen deel meer uitmaakt van de meerderheid in Brussel Stad. Schepen Ans Persoons zal niet vervangen worden, waardoor het college dus een lid minder zal tellen. Haar bevoegdheden, Wijkcontracten en Nederlandstalige aangelegenheden, zullen verdeeld worden onder de huidige collegeleden.

'Sp.a heeft ervoor gekozen om weg te gaan, dat is hun keuze en daar geven wij geen verdere commentaar op. We zullen het werk verderzetten met een persoon minder en hard werken om het vertrouwen te herstellen', stelt schepen voor Mobiliteit, Openbare Werken en Wagenpark Els Ampe (Open Vld).