SP.A kwaad weg uit Brussels meerderheidsoverleg
Yvan Mayeur Foto: ap
SP.A is kwaad vertrokken uit het meerderheidsoverleg dat vanavond plaatsvond. Daar moest de vervanging van burgemeester Yvan Mayeur en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta besproken worden, maar de PS deed volgens de Vlaamse socialisten een poging om Mayeur in het stadsbestuur te houden. Ondertussen is het overleg zonder resultaat ontbonden. De gesprekken zullen vrijdag voortgezet worden.

De partijen in de Brusselse meerderheid zaten heel de avond samen voor overleg, nadat eerder vanavond PS-burgemeester Yvan Mayeur en partijgenote Pascale Peraïta hun ontslag gaven. Dat gebeurde nadat een vernietigend rapport uitkwam over de vergoedingen van beide politici bij daklozenorganisatie Samusocial. Vrijdag wordt verder samengezeten.

In de loop van de avond zijn de Vlaamse socialisten verbolgen vertrokken van de gesprekken, die plaatsvonden op een geheime locatie nabij de Heizel. De SP.A kon er niet mee leven dat de PS een scenario op tafel legde waarbij PS-schepen Philippe Close burgemeester zou worden, maar Yvan Mayeur zou aanblijven in het stadsbestuur als schepen. 

Naast Close wordt ook zijn collegaschepen Karine Lalieux door de PS overwogen als burgemeester. Zij zou dan eventueel haar zitje in de Kamer aan Mayeur afstaan.

Beschuldigingen

De impasse werd helemaal compleet toen niet veel later de PS haar Vlaamse kameraden van leugens begon te beschuldigen. ‘De SP.A heeft zichzelf buitengezet’, klonk het daar. Mayeur zou volgens hen net géén deel meer uitmaken van het college. Ook Open VLD liet weten dat het scenario met Mayeur als schepen ‘niet op tafel ligt en ook niet zal liggen’.

Bij de SP.A zien ze in het hele verhaal ‘een plat politiek scenario om ons buiten te zetten en de koek onder mekaar te herverdelen’. 
Volgens SP.A-voorzitter John Crombez is de kans zeer klein dat zijn partij nog deelneemt aan gesprekken over een nieuw bestuur voor de stad Brussel. Dat zei hij bij Radio 1. 'De vergadering van donderdagavond bleek geen vergadering tussen schepenen te zijn, maar een vergadering voorgezeten door Yvan Mayeur. Hij heeft daar onmiddellijk de aanval op ons geopend', aldus Crombez.

Over wie Mayeur dan wel zou opvolgen als Brussels burgemeester, was gisteravond allerminst duidelijkheid. De piste-Close was niet uitgesloten, maar ook de naam van schepen Karine Lalieux (PS) bleef circuleren.