Crisiscel opgericht om werking Samusocial te verzekeren
Smet, Vervoort en Fremault Foto: Photo News

De Brusselse regering heeft donderdag akte genomen van het rapport van de regeringscommissarissen over Samusocial en de zitpenningen die werden uitgekeerd, en een aantal maatregelen genomen om de continuïteit van de daklozenorganisatie te verzekeren.

Dat kondigden minister-president Rudi Vervoort en de bevoegde ministers Pascal Smet en Céline Fremault aan op een persconferentie. Een crisiscel, die donderdagnamiddag wordt opgericht, moet de werking van de vzw verzekeren in afwachting van de omvorming van Samusocial in een gewestelijke publiek orgaan.

Geen eigen inkomsten

Uit het verslag blijkt dat er geen bewijzen zijn dat de vergaderingen van het bureau effectief hebben plaatsgevonden en wie er aan deelgenomen heeft. Vermits de zitpenningen bijna vaste bedragen zijn, kan worden aangenomen dat deze maandelijks, forfaitair werden uitgekeerd. Daarnaast werden de aanpassingen aan de statuten van de vzw laattijdig in het staatsblad publiceert, wat de transparantie niet ten goede komt.

De twee commissarissen merken ook op dat geen enkel document over het toekennen van zitpenningen werd overgedragen aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), aangezien deze zitpenningen niet in rekening gebracht kunnen worden voor de toekenning van subsidies.

Anderzijds heeft de vzw ook geen eigen inkomsten (uit commerciële of andere activiteiten). Zoals ook blijkt uit de stukken die Samusocial heeft overgemaakt, kunnen de commissarissen niets anders dan besluiten dat de zitpenningen werden betaald met niet-toegewezen giften.

De Brusselse regering, die in dit dossier optreedt als Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, stuurt het rapport door naar het Brussels Parlement, en meer bepaald naar de op te richten parlementaire onderzoekscommissie. De minister van Financiën heeft de opdracht gekregen om de Inspectie Financiën een audit te laten uitvoeren bij Samusocial.

Crisiscel

Op termijn wordt een gewestelijk publiek orgaan opgericht om de activiteiten van Samusocial voor de daklozen voort te zetten. Minister Smet kondigde aan dat donderdagnamiddag nog een crisiscel wordt opgericht met de leden van het Verenigd College en de ontslagnemende raad van bestuur van de vzw om de continuïteit van de activiteiten te verzekeren.

Minister Fremault kwam ook terug op het nieuws van Bruzz dat het OCMW van de Stad Brussel als enige van de negentien Brusselse OCMW’s nagelaten heeft volledige transparantie over de structuur, mandaten en vergoedingen te verschaffen aan haar en haar collega Smet. ‘Indien de bijkomende informatie niet verstrekt wordt, zullen we een commissaris sturen’, was haar duidelijke boodschap.