Lust u een vervuild waterijsje?
Foto: Polluted Water Popsicles

Om de vervuilde toestand van het water aan te kaarten, hebben drie Taiwanese kunststudenten waterijsjes met staaltjes riool- en ander afvalwater gemaakt.

Ze zien er misschien smakelijk uit, maar ze zijn het allesbehalve: de vervuilde waterijsjes van kunststudenten Hung I-chen, Guo Yi-hui en Chen Yu-ti. Op honderd plaatsen in Taiwan verzamelden ze waterstalen in riolen, pijpen met afvalwater, rivieren en havens, die ze in de typische vorm van een waterijsje goten.

Met de ijsjes willen de studenten wereldwijd de vervuilde toestand van het water aankaarten. Ze kozen voor de vorm van ijs om het spanningsveld tussen de aantrekkelijkheid van de frisse zoetigheid en de afkeer van het vervuilde water te benadrukken.

Om te testen in hoeverre ze hierin geslaagd waren, deelden ze de ijsjes uit aan medestudenten. Op het eerste gezicht zagen ze er 'leuk en lekker' uit, maar zodra de studenten op de hoogte waren van het vervuilde water als basisingrediënt, durfde niemand zich te wagen aan een proefbeurt.

In totaal werden honderd waterijsjes met bijhorende verpakking gemaakt, die elk met een eigen nummer en kleurencombinatie verwijzen naar de de locatie van de waterstaalafname. Daarnaast kan op de kleurrijke verpakking gelezen worden wat voor schadelijke stoffen en vieze restanten het waterijsje bevat.