Mayeur: ‘Ik heb niets te verbergen’
Foto: BELGA
Yvan Mayeur (PS) reageert in Le Soir voor het eerst over zijn rol in de zaak-Samusocial. Schuld bekennen doet hij niet. Of de Brusselse burgemeester zijn zitpenningen zal terugstorten? ‘Voor mij geen probleem, maar daarmee dreig ik een fout signaal te geven.’

De doorlichting van de daklozenorganisatie Samusocial dat de Brusselse regering vandaag voorstelt, is erg bezwarend voor Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta.

In de gemeenteraad hield Mayeur de lippen nog stijf op elkaar, maar intussen stapelden de onthullingen over de zitpenningen voor bestuurders bij Samusocial zich dag na dag op. In een interview met Le Soir reageert hij nu voor het eerst op de ophef die ontstaan is over zijn rol bij Samusocial.

‘Ik heb niets te verbergen’, zegt hij. ‘Als de vzw Samusocial meer transparantie moet voorleggen over haar interne werking, is dat voor mij geen probleem. Als er fouten zijn gebeurd, blunders, dan moeten we die erkennen en aanvaarden.’

Mayeur verklaarde netto 700 euro per maand aan zijn werk voor Samusocial over te houden. ‘Dat is veel geld ja, en ik kan begrijpen dat sommigen daar vragen bij hebben. Maar die bedragen kunnen, ook vandaag nog, verklaard worden door de grootte van het verrichte werk.’

Schuldbekentenis

De burgemeester stelt nog dat hij ‘er zelf geen probleem mee heeft’ om de zitpenningen die hij ontving terug te storten. Maar hij vreest ervoor dat het geld terugstorten geïnterpreteerd kan worden als een schuldbekentenis.

Wel wil hij toegeven dat er de voorbije dagen ‘communicatiefouten’ zijn gemaakt  in de media. Hij verwijst onder meer naar het interview van  Peraïta in Le Soir. Daarin gaf de OCMW-voorzitster aan dat de zitpenningen voor het bestuur van Samusocial afkomstig waren uit private giften aan de vzw. Een ‘fout’, zegt Mayeur. ‘Dat is niet hoe het eraan toegaat.’ 

Om een einde te maken aan de verdachtmakingen van Samusocial kiest Mayeur nu voor een proactieve route. Hij stelde aan de raad van bestuur van de vzw voor om van Samusocial een publieke organisatie te maken, ondergebracht bij het Brussels Gewest. Verder moet volgens de Brusselse burgemeester de voltallige algemene vergadering vervangen worden, en moet de politiek een stap terugzetten uit de organisatie.