Werkt Het Nieuwe Werken echt?
Foto: Jobat.be
Tijds- en plaatsonafhankelijk werken, is de laatste jaren in opmars. Tijd om poolshoogte te nemen en na te gaan of het ook echt werkt. We stelden de vraag aan een academicus en namen de proef op de som in een privébedrijf en overheidsinstelling. Conclusie? “De mens is en blijft een sociaal wezen.”

Als term is ‘Het Nieuwe Werken’ ondertussen niet meer zo nieuw. In 2005 werd hij voor het eerst gelanceerd door Microsoft. Het uitgangspunt was dat kenniswerkers altijd en overal toegang tot relevante informatie moeten hebben. En dus ook altijd en overal moesten kunnen werken.

Meer dan telewerk

Vandaag reikt de term veel verder dan tijds- en plaatsonafhankelijk werken. Monique Ramioul, verantwoordelijke van de onderzoeksgroep arbeid en organisatie bij de KU Leuven licht dit toe: “Wanneer wij de effecten van Het Nieuwe Werken bestuderen, dan kijken we niet alleen naar de impact van het zogenaamde ‘telewerken’. Dan onderzoeken we ook hoe vormen van zelfsturend werken, vlakkere organisatiestructuren en flexibelere arbeidsovereenkomsten de resultaten van een organisatie beïnvloeden”, vertelt Ramioul. Volgens haar gaat het er meer bepaald om in welke mate deze factoren innovatie op de werkvloer stimuleren. “Samengevat kun je stellen dat al deze factoren een positieve impact op innovatief werkgedrag hebben.”

Onderzoek toont inderdaad aan dat mensen die de ruimte krijgen om autonoom te handelen, zich empowered voelen en sneller met creatieve oplossingen voor de dag komen. Monique Ramioul ziet een duidelijk verband tussen het innovatief vermogen van organisaties en de autonomie die ze aan hun werknemers geven. “Het is de combinatie van ‘autonomie + ondersteuning’ die medewerkers aanzet om met creatieve oplossingen naar voren te komen”, stelt ze. Al zit er volgens haar wel een addertje onder het gras. “Flexibele arbeidscontracten hebben een negatieve impact op innovatief werkgedrag. De verklaring hiervoor is eenvoudig: in een situatie van werkonzekerheid voelen mensen zich minder geroepen om innovatief te denken en te handelen.”

Blijven ontmoeten

Maar zijn er geen grenzen aan die autonomie? Kan te veel autonomie het teamwerk niet in de weg staan en tot een bepaalde vervreemding leiden? Monique Ramioul: “De meeste organisaties die voor Het Nieuwe Werken gekozen hebben, zien erop toe dat hun medewerkers elkaar op regelmatige tijdstippen blijven ontmoeten. Face-to-face contacten zijn nu eenmaal onontbeerlijk. De mens is en blijft een sociaal wezen.”

Menselijke interactie blijft dus een belangrijk gegeven voor het functioneren van een organisatie. Samen met je collega een koffie drinken of van gedachten wisselen zijn ideale momenten om op een informele manier tot nieuwe oplossingen te komen. Monique Ramioul vat het als volgt samen: “De technologie mag dan weliswaar onze grenzen verlegd hebben, mensen zijn nog altijd geen robots. We moeten gaan voor een en-en-verhaal waarbinnen mens en technologische mogelijkheden tot een juist evenwicht komen.”

>

>

>