Marghem wil Belgische klimaatambitie terugschroeven
Federaal minister van Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem (MR) wil de klimaatnormen versoepeld zien. Ze gaat daarover met Europa onderhandelen.

Nu moet ons land tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 35 procent naar beneden krijgen, maar volgens de minister is dat te veel. Daarom plant ze een gesprek met de Europese instanties. Een opmerkelijke stap, net nadat ons land nog zo scherp had gereageerd op de beslissing van Trump om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. ‘De beslissing van de VS mag onze strijd tegen de klimaatopwarming niet afremmen’, had premier Charles Michel (MR) toen gezegd.

‘De Europese Commissie houdt te weinig rekening met het feit dat we een transitland zijn met veel buitenlands vrachtverkeer én met veel verouderde gebouwen’, zegt Marie-Ange Dhondt, de woordvoerster van minister Marghem. ‘Daarom zullen we nu met Europa onderhandelen met de bedoeling die 35 procent te verlagen.’

Zwaktebod

Een lager streefcijfer voor ons land zou betekenen dat andere EU-lidstaten meer inspanningen moeten doen. Want de klimaatdoelstellingen zijn Europees vastgelegd: de EU wil tegen 2030 40 procent minder broeikasgassen uitstoten. De lasten worden verdeeld tussen de energie-intensieve sectoren (-43 procent) en de lidstaten (-30 procent). Dat laatste percentage is een gemiddelde, en die daling moet verwezenlijkt worden dankzij maatregelen op het vlak van transport, gebouwen, landbouw en afval. De Europese Commissie heeft berekend dat België daarvoor een extra inspanning moet doen, met een vermindering van 35 procent tegen 2030.

Marghem maakt nu gebruik van de onderhandelingsfase om dat alsnog naar beneden bij te stellen. Nochtans zijn daarover geen afspraken gemaakt met de gewesten, die ook bevoegd zijn voor Klimaat. Aan Vlaamse kant is Joke Schauvliege (CD&V) de verantwoordelijke minister, maar op haar kabinet is niemand op de hoogte van dit initiatief.

Ook de Bond Beter Leefmilieu reageert verbaasd. ‘Het klopt dat 35 procent een zeer ambitieuze doelstelling is’, zegt beleidscoördinator Mathias Bienstman. ‘Maar dat zou net moeten aanzetten tot extra inspanningen. Het is een ongelofelijk zwaktebod om de ambitie dan maar te verlagen.’

De woordvoerster van Marghem ziet trouwens geen enkel verband met de terugtrekking van Trump uit het klimaatakkoord, en ook geen contradictie met de scherpe veroordeling door België. ‘Trump schiet het basisprincipe van het akkoord af’, zegt ze. ‘Wij blijven samen met de gewesten strijden tegen de klimaatopwarming.’