België niet happig op uitstoottests
Emissietest bij VW Golf 2.0 TDI in Duitsland. Foto: epa

Ons land heeft er in de Europese Raad voor gepleit om landen flexibel te laten omspringen met het markttoezicht op vervuilende wagens. ‘België lijkt geen lessen te trekken uit Dieselgate.’

Als landen zelf de vervuiling van wagens moeten controleren, dan wil België liever dat die tests beperkt kunnen blijven tot controle van de papieren of van onderdelen van de wagen. Dat om kosten te besparen en de toezichthouder niet te veel te belasten, blijkt uit het Belgische standpunt in de Europese Raad.

‘En dat terwijl we uit Dieselgate hebben geleerd dat alleen uitstoottests in reële rijomstandigheden misbruik kunnen opsporen’, zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A).

Na het dieselschandaal bij Volkswagen probeert Europa het toezicht op autobouwers te verstrengen. Volkswagen werd betrapt in de Verenigde Staten, en niet in Europa, omdat de VS niet alleen vóór de goedkeuring wagens laat testen, maar nadien ook auto’s van de weg plukt om te kijken of ze niet te veel vervuilen.

Geen Europees agentschap

Ook Europa broedt nu op plannen om het markttoezicht te verstevigen. Daarover kwam de Europese Raad deze week bijeen.

Het markttoezicht zal vooral bij de lidstaten komen te liggen, want een Europees agentschap naar Amerikaans model werd al weggestemd. Zo moet elke lidstaat volgens de Raad 1 op de 50.000 ingeschreven auto’s laten testen, waarvan slechts bij een deel ook de uitstoot van schadelijke stoffen wordt gecontroleerd.

Maar België is niet happig op uitstoottests op de weg, die de reële vervuiling van wagen registreren. Ons land wil ‘flexibiliteit zodat de lidstaten kunnen kiezen voor een onderzoek dat focust op documenten of op onderdelen van de wagen, wat efficiënter is. Oppassen dat de werklast van de toezichthouder niet verhoogd wordt.’

Tijdens de zitting van de Raad verdedigde minister van Economie Kris Peeters (CD&V) dat standpunt. ‘Die controles zouden een grotere toegevoegde waarde en efficiëntie bieden dan de controles van motorvoertuigen, omdat die laatsten al gecontroleerd worden in het kader van typegoedkeuring. Constructeurs worden al gecontroleerd in de fase van productie van de voertuigen.’

Peeters pleitte ook voor een impactmeting van de werklast. België sloot zich wel aan bij de compromistekst, die nu doorschuift naar overleg met het Parlement en de Commissie.