Milieu in de VS grootste slachtoffer van Trump
Foto: AFP

Sinds zijn aantreden hakt president Trump meedogenloos in op de instellingen die de kwaliteit van het milieu en het klimaat in de VS moeten bewaken.

Ook al vóór de beslissing van gisteravond heeft het beleid van Donald Trump tot kwalijke gevolgen geleid voor het milieu in de VS.

1. De ontmanteling van het milieuagentschap.

De belangrijkste dienst is het Environmental Protection Agency (EPA), het federale milieuagentschap, dat het milieu en de volksgezondheid overziet. Het EPA maakt en bewaakt milieuregels, doet wetenschappelijk onderzoek en geeft milieueducatie. Er werken ongeveer 18.000 mensen en het had een jaarlijkse begroting van ruim 8 miljard dollar.

Dat Trump weinig op had met het EPA, werd meteen duidelijk. Hij benoemde Scott Pruitt tot de sterke man. Pruitt is een notoir klimaatscepticus, die nauwe banden heeft met de olie- en steenkoollobby. Als openbaar aanklager van de staat Oklahoma spande hij veertien rechtszaken aan tegen, jawel, het EPA. Pruitt wordt, samen met Steve Bannon, beschouwd als de drijvende kracht achter de uitstap uit het klimaatakkoord.

2. Het schrappen van het Clean Power Plan.

De echte doodsteek van een ernstig Amerikaanse klimaatbeleid kwam er eind maart. Met een executive order schrapte Trump het Clean Power Plan. Dat was Obama’s masterplan om de Amerikaanse uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Met dat plan uit 2015 wilde hij de Verenigde Staten inschrijven in het klimaatakkoord van Parijs. Heel concreet beperkte het plan de uitstoot van broeikasgassen door energiecentrales. De meest vervuilende – oude, op steenkool draaiende – centrales zouden hun deuren moeten sluiten. Zij kunnen dus rustig blijven doorwerken. Toch gaat de sluiting van steenkoolcentrales gewoon door. De voorbije maanden gingen er acht dicht, gewoon omdat ze niet meer rendabel zijn.

3. De aanleg van nieuwe oliepijplijnen.

President Obama twijfelde lang, maar uiteindelijk besliste hij dat er geen nieuwe grote oliepijplijnen aangelegd mochten worden. De belangrijkste was de Keystone-pijplijn die olie vanuit Canada naar de Golf van Mexico moest vervoeren. Die Canadese olie wordt vooral uit teerzanden gewonnen en dat is een erg vervuilend procedé.

Daarnaast was er ook de Dakota-pijplijn, die vooral bij de indianen kwaad bloed zette. Die zijn bang dat lekken hun gronden zwaar zullen vervuilen. Daarom gebruikte Obama uiteindelijk zijn vetorecht om de aanleg van beide projecten tegen te houden.

Trump zette het licht weer op groen.

4. Beschermde natuur moet wijken.

Ook beschermde natuur is niet meer heilig. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de opdracht gekregen het statuut van verschillende natuurgebieden te herbekijken. De bescherming mag nieuwe boorprojecten naar olie en gas niet in de weg staan. Ook offshore boorprojecten in de Atlantische Oceaan en in Alaska staan opnieuw op de agenda.