Veel Amerikaanse staten voeren wél groen beleid
Foto: AFP

President Trump mag dan zijn voeten vegen aan ernstig klimaatbeleid, veel Amerikaanse staten doen dat zeker niet.

Californië – de zesde economie ter wereld – wordt wereldwijd beschouwd als een voorbeeld en voorloper van verstandig groen beleid. Voormalig gouverneur Arnold Schwarzenegger zette dat beleid op poten.

Californië heeft bij wet vastgelegd dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen 40 procent onder het niveau van 1990 moet liggen. Om dat doel te bereiken, moeten nieuwe auto’s steeds zuiniger worden, willen ze in Californië worden verkocht. Elektriciteit voor het huishoudelijk gebruik moet tegen 2045 volledig afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen. De staat heeft ook een emissiehandelsysteem waardoor een prijs staat op de uitstoot van CO2.

Hawaï is nog ambitieuzer. De kleine eilandstaat wil tegen 2045 helemaal klimaatneutraal worden. Ook bij veel burgemeesters van grote steden – waaronder Los Angeles, Houston en Philadelphia – groeit het bewustzijn. 85 steden werken ondertussen samen in de Mayors National Climate Action Agenda.

Groene Republikeinen

Ook veel Republikeinen zien het belang in van groen energiebeleid. Recente wetgeving die groene energie aanmoedigt en ondersteunt, is tot stand gekomen met steun van Republikeinse Congresleden. Zo keurde het Congres een verlenging goed van de wet die investeringen in zonne- en windenergie fiscaal interessant maakt. Voor zonnepanelen geldt een belastingkrediet van 30 procent en dat blijft zeker geldig tot 2021.

De Amerikaanse staten die het meeste windenergie produceren – Iowa, Noord- en Zuid-Dakota, Kansas en Oklahoma – worden allemaal bestuurd door Republikeinen. Of nog: in New Hampshire heeft de nieuwe Republikeinse gouverneur zijn steun uitgesproken voor een project dat elektriciteit die in Canada opgewekt wordt door waterkracht, moet transporteren naar New Hampshire en New England.

En zelfs in Texas, de Amerikaanse oliestaat bij uitstek, zijn Republikeinse bestuurders zich aan het bekeren tot groene energie. Drew Darby, een lid van het parlement van Texas, zag windenergie almaar goedkoper worden. ‘We hebben ondertussen 7 miljard geïnvesteerd in nieuwe hoogspanningslijnen. Voor mij is dat een kantelpunt.’