Vogelgriep opnieuw in het land
Foto: BELGA

Het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 is opnieuw vastgesteld bij hobbykippen van een hobbyhouder in Wellin (provincie Luxemburg). ‘De professionele sector is niet betrokken, maar we moeten waakzaam blijven’, zegt Minister van Landbouw Willy Borsus (MR).

Een deel van deze gemeente is aangeduid als tijdelijke bufferzone. In deze zone geldt een vervoersverbod voor pluimvee, andere vogels en broedeieren en moet alle pluimvee binnen gevoederd worden. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zone moet binnen de 48 uur een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In de bufferzone moeten alle pluimvee en vogels ook binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zone zal ten minste drie weken blijven.

In de rest van het land worden geen bijkomende maatregelen opgelegd. Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

De vogelgriep?

Het hoogpathogene H5N8-vogelgriepvirus is in oktober 2016 door trekvogels vanuit Azië geïntroduceerd in Europa. Dit virus heeft zich in de daaropvolgende maanden verspreid overal in Europa en is daarbij vastgesteld in meer dan 1.150 professionele pluimveehouderijen, hobbyhouderijen en dierenparken. Het heeft ook tienduizenden wilde vogels gedood.

Sinds april zijn er maar een klein aantal besmettingen meer vastgesteld, maar het virus is nooit helemaal verdwenen uit wilde vogels. Af en toe komt het vanuit dit reservoir opnieuw terecht bij gehouden pluimvee. Zo zijn er in de afgelopen weken sporadisch besmettingen vastgesteld op pluimveehouderijen in Engeland en Italië en ook bij wilde vogels in Nederland.

In ons land werden in februari en maart 2017 een besmetting bij een hobbyhouder van sierpluimvee in Lebbeke en vier gevallen bij wilde vogels vastgesteld. Tussen 10 november 2016 en 19 april 2017 waren in heel België een aantal bijkomende maatregelen van kracht om het hoge risico van vogelgriep op te vangen.