Hoe vermijd ik dubbele belasting van dividenden uit het buitenland?
Foto: rr
Ik heb als belegger een dividenduitkering gekregen van een Amerikaans bedrijf. Hierop is naast de Belgische roerende voorheffing van 30 procent , eerst nog eens een 35 procent Amerikaanse voorheffing op afgehouden. Hoe kan ik deze dubbele voorheffing vermijden?

U heeft tot nu inderdaad tweemaal roerende voorheffing betaald. Op basis van afspraken tussen de VS en België kan daaraan worden verholpen. Beide landen hebben met elkaar een dubbelbelastingverdrag afgesloten dat de bevoegdheid om belasting te heffen op deze dividenden aan één van beide landen toekent. In principe zijn deze dividenden belastbaar in het land waar de aandeelhouder woont (hier: België). Het land waar de uitkerende vennootschap gevestigd is, mag slechts een beperkte bronheffing inhouden (hier: VS). De hoogte van deze bronheffing kan variëren naargelang het verdrag. In het verdrag met de VS bedraagt die bronheffing 15 procent  voor gewone dividenden, en 5 procent op dividenden uit ‘belangrijke deelnemingen’ (voor aandeelhouders die minimum 10 procent  van de stemrechten hebben).

In principe bent u niet verplicht deze inkomsten aan te geven, omdat de ingehouden voorheffing bevrijdend is.

Wat betreft de in de VS ingehouden roerende voorheffing. Op basis van het tussen België en de VS afgesloten dubbelbelastingverdrag zal u inderdaad recht hebben op teruggaaf van (een deel van) de bronheffing. Dat moet u vragen aan de bronstaat. De manier waarop Belgische inwoners hun aanspraak op teruggaaf van in het buitenland ingehouden bronheffingen kunnen verkrijgen, wordt dus geregeld door de buitenlandse belastingadministratie, meestal in overleg met de Belgische belastingadministratie. Hetzelfde geldt voor wie recht heeft op ene vermindering of vrijstelling trouwens.

In uw geval, moet u  dus de Amerikaanse fiscus contacteren en daar de teveel ingehouden bronheffing terugvragen. Het formulier dat u daarvoor kan gebruiken, kan u kosteloos bij de Belgische fiscus aanvragen: Centraal Taxatiekantoor Brussel Buitenland, Kruidtuinlaan 50 bus 3429, 1000 Brussel, (tel. 0257/968.42 of via e-mail), en bij de betrokken buitenlandse administratie.

Als u als Belgisch inwoner een vrijstelling of vermindering voor dividenden uit Amerikaanse bron wil krijgen, moet daartoe u het formulier W-8BEN gebruiken dat kan worden gedownload van de website van de IRS (de Amerikaanse fiscus). Als u dat aanvraagt wordt ineens de correcte roerende voorheffing ingehouden, zodat u niet langer moet terugvragen.

U moet wel bewijzen dat u Belgisch inwoner bent in de zin van het verdrag. Daarvoor kan u het Belgisch formulier 276 CONV (woonplaatsattest) gebruiken.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig