‘Terugvorderen schooltoelage van spijbelaars is onrechtvaardig’
Ombudsman Bart Weekers Foto: Bart Dewaele

Het aantal teruggevorderde schooltoelagen wegens afwezigheid op school stelselmatig stijgt stelselmatig. Maar volgens Vlaams Ombudsman Bart Weekers mist de maatregel zijn doel, en is hij ook onrechtvaardig, omdat hij alleen de laagste inkomens treft.

Wanneer een leerling twee opeenvolgende schooljaren dertig of meer halve dagen afwezig is geweest, kan zijn schooltoelage teruggevorderd worden. Dat sanctiemechanisme werd in het leven geroepen om het spijbelen tegen te gaan. Uit cijfers blijkt dat Voor het schooljaar 2014-2015 ging het om 1.363 terugvorderingen. Voor het schooljaar 2012-2013 ging het nog om 1.005 terugvorderingen en voor het schooljaar 2013-2014 om 1.155.

Vlaams Ombudsman Bart Weekers heeft al langer kritiek op de maatregel. Hij noemde de ingreep eerder (in 2015) al ‘inefficiënt’ om het spijbelen terug te dringen. Hij deed toen de oproep te stoppen met de terugvorderingen.

‘Soms moet de ombudsman blijven kloppen op dezelfde nagel. Zoals vandaag’, zegt Weekers in een reactie op de cijfers. ‘Vandaag zijn er berichten dat het aantal terugvorderingen stijgt, wat dus lijkt te betekenen dat het spijbelbeleid faalt’, klinkt het.

Weekers noemt de maatregel ook ‘niet rechtvaardig, aangezien hij enkel de laagste inkomens treft’. ‘Rechtvaardige spijbelsancties zijn gericht op alle leerlingen en niet enkel op de inkomenscategorie die studietoelagen ontvangt’, besluit de ombudsman.

Ook Frederic Vanhauwaert, coördinator van het Netwerk Tegen Armoede, schaart zich achter de kritiek van Weekers. 
'Wij vragen ook al langer om vooral in te zetten op de begeleiding van kinderen, jongeren en gezinnen en niet meteen repressief op te treden tegen gezinnen die al kwetsbaar zijn. Om spijbelproblemen aan te pakken moeten er meer aandacht en middelen gaan naar begeleiding en het opbouwen van vertrouwen'.

In het verleden had ook CD&V-onderwijsspecialiste Kathleen Helsen kritiek op de ingreep. Zij stuurde in het verleden ook al aan op een bijsturing van het sanctiemechanisme.