Er dreigt een nieuwe crisis voor vreemdelingen
Vluchtelingen komen toe in België. Foto: BELGA

Het Platform Kinderen op de Vlucht vreest na de opvangcrisis in 2015 nu een huisvestingscrisis voor niet begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Op een persconferentie sprak het platform zijn bezorgdheid uit over de knelpunten, maar gaf het ook meteen zijn aanbevelingen mee.

In de komende jaren wordt er in België een uitstroom van 1.500 tot 2.000 NBMV’s verwacht. Maar die jongeren dreigen geconfronteerd te worden met problemen bij het vinden van een betaalbare woning om op een zelfstandige manier te leven.

Het hoofdprobleem is het schrijnend tekort aan betaalbare woningen in de Belgische grootsteden. En dan Brussel in het bijzonder, waar veel van de NBMV’s kiezen om te leven en school te lopen. In de hoofdstad zijn er namelijk 15.000 tot 30.000 leegstaande en ongebruikte woningen. Terwijl er meer dan 40.000 personen ingeschreven staan op de wachtlijst voor een sociale woning, waar de wachttijd tot 10 jaar kan oplopen.

De knelpunten voor het vinden van een woning breidden zich verder uit dan het tekort aan woningen. De niet begeleide minderjarige vreemdelingen zijn ook afhankelijk van hun opvangtraject, de huisbazen, vormen van discriminatie en de maatschappelijke hulpverlening.

Het Platform Kinderen op de Vlucht ijvert daarom met eigen aanbevelingen voor verschillende oplossingen op korte termijn.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig