CD&V botst met Homans over huurwaarborg
Foto: Victor Van Doninck

Minister van Wonen Homans (N-VA) wil de huurwaarborg weer verhogen van twee naar drie maanden. Maar coalitiepartner CD&V noemt haar plannen onevenwichtig.

‘Het evenwicht tussen de rechten van de huurder en van de verhuurder wordt verstoord. De huurwaarborg optrekken van twee naar drie maanden zonder garanties voor de meest kwetsbare groepen op de huurmarkt, is onaanvaardbaar.’ Vlaams parlementslid Katrien Partyka (CD&V) is niet te spreken over de plannen van minister van Wonen Liesbeth Homans met het nieuwe huurdecreet.

Het gaat om een heuse omslag van het beleid. Tien jaar geleden, in 2007, werd de huurwaarborg net verlaagd van drie naar twee maanden, om de kwetsbare groepen tegemoet te komen.

‘Wie begint te huren moet dan in één keer vier maanden huur neertellen, drie maanden waarborg, plus één maand huur. Je moet niet leven van een uitkering om dat veel geld te vinden’, zegt Partyka.

De huurwetgeving is sinds de jongste staatshervorming een Vlaamse materie. Minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) werkt aan een decreet om de Vlaamse huurregels vorm te geven. Uit de teksten die ze al heeft besproken met het werkveld, blijkt dat ze daarbij ook aanpassingen doet die niet in het Vlaams regeerakkoord staan.

Minister Homans verdedigt de hogere huurwaarborg als tegenprestatie voor de zogenaamde huurwaarborglening. Een huurder zou zo de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening kunnen storten zonder dat de verhuurder de afkomst van het geld (een lening) kent.

Ze wijst er ook op dat een voldoende hoge huurwaarborg verhuurders kan overtuigen om te verhuren aan ‘minder voor de hand liggende huurders. Een huurwaarborg blijft tenslotte essentieel om de verhuurder enige zekerheid te geven bij wanbetaling en huurschade.

Maar voor Partyka volstaat die uitleg niet. ‘Er is geen sluitende garantie dat een dergelijk systeem zou werken’, zegt ze. Partyka erkent dat in het voorontwerp ook goede elementen staan, zo wordt het verplicht om een brandverzekering af te sluiten. De regels voor kortlopende huurovereenkomsten worden versoepeld en de verhuurder kan een contract makkelijker opzeggen voor een grondige renovatie.

Maar de huurmarkt kampt nu al met grote problemen door het erg lage aanbod aan betaalbare privé-huurwoningen. Kwetsbare gezinnen hebben het erg moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Voor Partyka doet Homans in haar plannen te weinig inspanningen om de situatie te verbeteren. ‘De minister vertoont een totaal gebrek aan ambitie om de problemen aan te pakken.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in