Oostende heeft nieuw wapen tegen meeuwen
Foto: nmi

De stad Oostende gaat gebruikmaken van fopeieren om de meeuwenoverlast aan te pakken.

De meeuwen pikken vuilniszakken open, uitwerpselen bevuilen auto’s en kunstwerken of ze kunnen agressief zijn. Windmolentjes, wagentjes op afstandsbediening, een valkenier of het doorprikken van eieren: het zijn maar een paar voorbeelden van hoe de meeuwenoverlast de jongste jaren werd aangepakt aan de kust.

Oostende denkt nu een betere oplossing te hebben, namelijk dummy-eieren. De badstad haalde de mosterd in het Nederlandse Leiden waar de methode succesvol bleek. De eieren worden op een aantal plaatsen weggenomen en vervangen door dummy-eieren. De meeuw merkt het verschil niet en blijft broeden op de valse eieren.

‘Na een tijd beseft ze dat er geen broedsucces zal zijn en vertrekt ze. Op die manier zal de overlast beperkt worden’, aldus schepen van Milieu Martine Lesaffre.

Doorprikken of schudden is niet altijd even succesvol. Vaak vallen de eieren uiteen en legt de meeuw later op het seizoen nog eieren. ‘Dit gebeurt in enkele dagen tijd en kan tot half juni duren waardoor bewoners soms de indruk krijgen dat het prikken of schudden van de eieren niet helpt. Nadien stopt de legperiode’, aldus Lesaffre.

De fopeieren moeten nu soelaas bieden, maar ook dat kan enkel op makkelijk toegankelijke plaatsen. Het is bovendien arbeidsintensief, relatief duur en moeilijk toepasbaar op grote schaal.