Witte woede kookt over
Foto: Wouter Van Vooren
De socialprofitsector is niet te spreken over het loonakkoord dat de Vlaamse regering op tafel legt. Dat voorziet in een loonsverhoging ... in 2020.

Het is al van 2013 geleden dat het personeel in de Vlaamse social profit – zorg, welzijn en cultuur –  nog een algemene loonsverhoging kreeg, tot grote onvrede in de sector. Er ligt sinds begin mei eindelijk een plan op tafel om daar wat aan te doen. 
Maar het onderhandelingskader dat de Vlaamse regering voorlegt aan de sociale partners, voorziet pas in een verhoging van de koopkracht vanaf 2020. Dus pas na het aantreden van de volgende regering. Voor de ondersteuning van werkbaar en wendbaar werk verwijst de regering-Bourgeois naar de middelen die de federale regering vrijmaakt dankzij de taxshift. ‘Dit is niet aanvaardbaar’, vindt Jan Piet Bauwens van het ABVV. ‘In het tripartite-overleg is het de bedoeling dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. De Vlaamse regering ontvlucht de hare.’ Anders gezegd: de huidige coalitie zal deze regeerperiode niets uittrekken voor meer loon voor het personeel van de social ­profit.

Opvallend, ook aan werkgeverskant is men daar niet over te spreken. ‘De Vlaamse regering investeert weliswaar fors in capaciteitsuitbreiding in zorg en welzijn, maar als er geen aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden zijn, legt dit een hypotheek op toekomstige werkwilligen in de social profit’, zegt Ann Gaublomme, directeur van Verso (de werkgeverskoepel voor de social profit in Vlaanderen). ‘Als we de dienstverlening willen waarborgen, kunnen we investeringen niet uitstellen tot 2020. We roepen de Vlaamse regering  op het voorstel dat zij op tafel heeft gelegd, bij te sturen.’

Kleinere pot voor meer volk
De loonopslag in 2020 zou er bovendien pas komen als er op dat moment voldoende budgettaire marge is. Concreet zou er dan 70 miljoen euro uitgetrokken worden,  te verdelen over ongeveer 223.000 personeels­leden. Omgerekend 26 euro bruto er bij per maand. Dat is beduidend minder dan in 2013, toen 72 miljoen euro werd uitgetrokken voor 158.000 personeelsleden, goed voor 38 euro bruto per maand. Een kleiner budget zou straks dus verdeeld worden over een grotere groep.
En dat terwijl de social profit in een vergrijzende kenniseconomie ­alleen belangrijker zal worden, stipt Gaublomme aan.  ‘Nu al is 16 procent van alle openstaande vacatures bij de VDAB terug te vinden in de ­social profit. Het aantal vacatures steeg het voorbije jaar met 21 procent. Als we niet voldoende mensen kunnen vinden, dan kun je als regering wel in extra rusthuisbedden voorzien, maar is er niemand om het werk te doen.’ 

De sector vreest dat  jongeren minder snel kiezen voor een job in de ­social profit, ‘zeker profielen zoals boekhouders, ICT’ers en juristen vallen moeilijker aan te trekken’. Doordat het recente interprofessioneel akkoord in de privé nog in een maximale loonsverhoging voorziet van 1,1 procent tot 2018, loopt de ­social profit verder achter, wordt gevreesd.
Donderdag onderstrepen de vakbonden hun eisen tijdens een betoging in Brussel. Verso heeft een overleg met minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gepland om de Vlaamse regering te vragen alsnog van koers te wijzigen. Vanuit die kant wenst men niet publiekelijk te reageren op de bemerkingen vanuit de sector. ‘Gesprekken lopen nog en zijn vertrouwelijk, dus geen communicatie’, valt te horen.