Wat als uw partner al een eigen woning heeft naast de gezamenlijke woning?
Mijn partner en ik hebben in november 2016 een hypothecaire lening gesloten voor de aankoop van onze woning, die we bewonen. Mijn partner is door een schenking reeds eigenaar van de blote eigendom van een appartement. Kom ik in Vlaanderen in aanmerking voor de woonbonus en voor het volle bedrag of enkel 50 procent, aangezien mijn partner reeds blote eigenaar is van een woning?

Uw gezamenlijke lening werd gesloten in 2016. Die lening geeft geen recht meer op de oude Vlaamse woonbonus (rubriek B3 van aangiftevak IX), maar wel op de nieuwe geïntegreerde woonbonus (rubriek B1 van vak IX). Kenmerkend voor die nieuwe woonbonus is dat die woonbonus ook wordt verleend in de situaties waar de woning wel de eigen woning maar niet de enige woning is, zij het slechts voor het basisbedrag van 1520 euro.

Uw partner verkeert in deze situatie. Uw partner was op 31 december 2016 al (naakte) eigenaar van een appartement verkregen via schenking. De fiscus beschouwt dat appartement als een eerste woning, waardoor uw partner recht heeft op een ‘geïntegreerde woonbonus’ van slechts 1.520 euro, in plaats van de 2.280 euro woonbonus die u geniet. U voldoet immers wel aan de voorwaarde ‘enige woning’.

U en uw partner kunnen de leningsuitgaven vrij onder elkaar verdelen in de rubriek B1 van vak IX. U beperkt de uitgaven tot maximaal 2.280 euro en uw partner moet de uitgaven beperken tot 1.520 euro. U beantwoordt in deze rubriek de vraag “Was de woning waarvoor de lening was aangegaan op 31.12.2016 uw enige woning?” met ‘ja’, uw partner met ‘neen’.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.