Mythe of waarheid: kun je door bruto meer te verdienen netto minder overhouden?
Foto: Photo News
Ik hoor dat je in sommige gevallen door bruto meer te verdienen, netto minder kan overhouden. Is dit een mythe of waarheid? Volgens mijn inzicht van de progressieve belasting is dat wiskundig niet mogelijk.

‘Bruto meer en netto minder’ is zuiver op basis van de progressieve belastingschaal een mythe. Maar omdat er vaak andere belastingeffecten spelen, kan meer bruto wel resulteren in minder netto.

Mythe

Na een loonsverhoging zie je vaak het fenomeen dat een groot deel van die verhoging wordt wegbelast, maar je zal netto toch altijd iets meer overhouden dan voordien. De bedrijfsvoorheffing, het belastingvoorschot dat de werkgever verplicht moet inhouden, maakt soms bokkensprongen na zo’n loonsverhoging, waardoor het lijkt dat er netto niet veel meer of zelfs minder overblijft. Maar dat effect wordt gecorrigeerd in de belastingafrekening. Dus meer brutoloon leidt niet tot minder nettoloon.

Het klopt inderdaad dat als je belastbaar inkomen niet meer bedraagt dan 26.510 euro (aanslagjaar 2017), je een hogere belastingvrije som geniet van 7.420 euro, maar je valt met een inkomen van 26.511 euro niet terug op de normale belastingvrije som van 7.130 euro. De belastingvrije som van 7.420 euro wordt dan geleidelijk afgebouwd evenredig met het bedrag van de overschrijding. Dus dit kan nooit de reden zijn waarom je netto minder overhoudt na een brutoverhoging van je inkomen.

Waarheid

Voor bepaalde inkomens treedt het fenomeen ‘bruto meer maar netto minder’ echter wel op, in specifieke omstandigheden, omdat er naast de progressieve belastingschaal nog andere factoren spelen. De bekendste is de beruchte pensioenval. Zo hou je van een brutopensioen van 15.700 euro per jaar netto 15.610 euro over, terwijl je van een pensioen van 16.500 euro dat bruto 800 euro hoger ligt, netto slechts 15.500 euro overhoudt of 110 euro minder.

Dat is echter niet te wijten aan de belastingschaal maar aan de absurde wijze waarop de extra belastingvermindering voor pensioenen wordt berekend en toegekend.  Datzelfde fenomeen zien we ook bij andere vervangingsinkomsten zoals ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. De regering heeft echter wel de intentie om deze inkomensval dit jaar met een wetswijziging de wereld uit te helpen.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.