Hoe behandelt de fiscus de aankoop van een tweede woning?
Foto: BELGA
Mijn echtgenote en ik zijn sinds 2016 eigenaar van woningen: een appartement, dat we verhuren via een sociaal verhuurkantoor, en een huis waar we met ons gezin in wonen. Hierdoor hebben we niet langer een eerste en enige woning. Welke impact heeft dit op het invullen van mijn belastingbrief?Beide eigendommen liggen in het Brussels Gewest.

Ik neem aan dat u voor uw eigen woning die u bewoont een hypothecaire lening hebt lopen die recht geeft op de woonbonus. En dat u in 2016, via aankoop, eigenaar bent geworden van het appartement dat u nu verhuurt. Dat appartement is inderdaad een tweede woning, waardoor u voor uw woonbonus niet langer voldoet aan de voorwaarde ‘enige woning’.

U behoudt echter wel de woonbonus voor het basisbedrag van 2.300 euro. De verhoging van dat bedrag met 770 euro vervalt echter omdat uw eigen woning niet langer de enige woning is. Als uw woonbonuslening gesloten is vóór 2015, geeft u dus per persoon nog maximaal 2.300 euro aan in de rubriek B3c van vak IX. Werd de lening gesloten in 2015, dan gebruikt u de rubriek B3b. In beide gevallen moet u ‘neen’ antwoorden op de vraag of uw woning 'nog altijd uw enige woning' is. U hebt dus nog steeds recht op de woonbonus, zij het voor een lager bedrag.

Het kadastraal inkomen (KI) van het appartement dat u verhuurt, moet u aangeven naast de code *106 van vak III (rubriek A2). Aangezien het appartement via een sociaal verhuurkantoor wordt verhuurd, ga ik er vanuit dat het appartement wordt gebruikt als privéwoonst door de huurder. Als u beiden voor de helft eigenaar bent, dan splitst u het KI in die verhouding op. Dat KI zal in de belastingberekening worden geïndexeerd en worden vermenigvuldigd met een factor 1,40.

Dus stel dat het appartement een KI heeft van 1.000 euro (bedrag dat u moet aangeven), dan wordt u belast op een bedrag van 2.401 euro (1000 x 1,7153 (afgerond) x 1,4). Die 2.401 euro kan wel worden verminderd en zelfs geneutraliseerd met de intresten die u zou betalen voor de lening die u sloot voor de aankoop van het appartement. Die intresten moet u dan wel vermelden naast code *146 van vak IX (rubriek C3b).

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig