Mr. Trump, zijn we nog gezworen kameraden?

‘Een geruststellend geluid’, dat hopen de Navo-partners te horen van Donald Trump op de top in Brussel. Maar of dat ook zíjn prioriteit is?

Mr. Trump, zijn we nog gezworen kameraden? 0

Van onze redacteur 

BrusselWie heeft de voorbije maanden nooit het hoofd geschud over een tweet of een aankondiging van Donald Trump? Toch is diep zuchten nog niet hetzelfde als in paniek slaan, zoals in de Baltische staten gebeurde na Trumps uitspraken over de ‘achterhaalde’ Navo. Het ergste was dat hij aangaf dat artikel 5 van het Navo-verdrag - – de eed dat als één lidstaat aangevallen wordt, de andere ervoor in de bres springen ...