‘Burgers moeten heldere communicatie krijgen over bosbescherming’
Themabeeld. Foto: Katrijn Van Giel

Natuurpunt vraagt op korte termijn een nieuw initiatief van de Vlaamse regering om de meest kwetsbare bossen te beschermen.

Correcties aan de kaart, heldere communicatie aan betrokken eigenaars en correcte compensaties moeten ingezet worden om het maatschappelijk draagvlak voor bosbescherming te behouden, én om een rush op extra beton te vermijden. Dat stelt de milieu- en natuurorganisatie dinsdag op haar website.

‘Als het debat over de bossenkaart één ding duidelijk gemaakt heeft, dan is het wel dat grootschalige ingrepen aan onze ruimtelijke ordening onhaalbaar zijn zonder draagvlak en heldere communicatie’, stelt Natuurpunt vast. ‘Anders volgt totale paniek en dat leidt zelden tot verstandige beslissingen. Het debat is nu geopend, laat het nu helpen om tot een toekomstbestendige oplossing te komen.’

Volgens de milieu- en natuurvereniging moet waardevol bos zo snel mogelijk beschermd worden. ‘De ruis van de bossenkaart moet weggezuiverd worden en de burgers moeten heldere communicatie krijgen. Tot het bosbeleid helemaal op punt staat, blijft een tijdelijk moratorium op kappen maar beter gelden, zodat geen rush op extra beton ontstaat.’

‘Tot slot zien we dat krachtigere instrumenten nodig zijn om de ruimtelijke ordening in Vlaanderen leefbaar te houden, zoals bijvoorbeeld verhandelbare bouwrechten, waardoor slecht gelegen gronden geruild kunnen worden tegen gronden waar geen waardevol bos op staat, of die beter gelegen zijn’, besluit Natuurpunt.