De omstreden boskaart wordt definitief intetrokken. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege moet een alternatief uitwerken.

De Vlaamse regering boog zich vanavond over het dossier van de zonevreemde bossen en de boskaart met 12.000 ha beschermde bossen. Binnen de coalitie was de voorbije dagen flink wat wrevel over  de manier waarop minister-president Geert Bourgeois (N-VA) de kwestie afgelopen vrijdag heeft aangepakt. Toen maakte Bourgeois bekend dat de boskaart zou worden ingetrokken zonder de bevoegde minister Schauvliege daarvan op de hoogte te brengen.

Schauvlieges partijgenote en viceminister-president Hilde Crevits noemde die démarche van Bourgeois betreurenswaardig en hopelijk eenmalig. Open Vld'er Bart Tommelein zei verrast te zijn en vond dat dit 'beter niet gebeurd was'.  

'Ik heb niemand de zwartepiet toegespeeld', verdedigde Bourgeois zich vanmorgen in De Ochtend. 'Ik betreur dat nu op de communicatie gefocust wordt. (...) Ik begrijp dat iedereen het inhoudelijk eens is. Wat is dan het probleem als ik vertolk wat er in de regering leeft?' Volgens de minister-president was er 's morgens in de regering over gepraat en had hij aangekondigd de zaak van dichtbij tegen het licht te houden.

De Vlaamse regering besliste vanavond zoals verwacht om de boskaart definitief terug te trekken. Iedereen in de regering was het er eigenlijk ook over eens dat er te veel fouten en onnauwkeurigheden in de kaart zaten. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege moet nu een alternatief uitwerken, klonk het achteraf op een persconferentie.  

'Het doel blijft om de zonevreemde bossen te beschermen zoals in het regeerakkoord staat. Het is de ambitie om dat nog deze regeerperiode in orde te brengen', aldus minister Schauvliege. Welke scenario's daarbij op tafel liggen, kon minister Schauvliege nog niet zeggen. Bedoeling is wel om een oplossing uit te werken 'met voldoende aandacht voor rechtszekerheid'.

Ook het relletje omtrent de communicatie over het dossier is afgesloten. Op de extra ministerraad maandagavond werden de plooien binnen de regering gladgestreken. 'Het zijn geen fijne dagen geweest. Maar we hebben een grondig gesprek gehad en de bladzijde is omgedraaid', aldus minister Schauvliege. Over hoe de kwestie intern is uitgepraat wilden de leden van de regering weinig commentaar kwijt.