camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Commentaar

Van de kaart

De Vlaamse minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft voor de korte pijn gekozen. Hij kondigde vrijdagnamiddag, onverwacht en eenzijdig, aan dat de betwiste boskaart van de Vlaamse regering wordt ingetrokken. Die legt vast waar er in Vlaanderen zonevreemde bossen zijn die bescherming verdienen. Ze had talrijke grondeigenaars ongerust gemaakt. Die vreesden dat ze het recht om op hun percelen te bouwen, zouden verliezen. Er heerste grote onzekerheid over de draagwijdte en de toepassing van de voorgenomen bosbescherming. Het dossier is nu van de kaart, maar de politieke schade is groot.

De podcasts van De Standaard