België ontsnapt aan de Europese strafbank
Foto: AFP

België belandt maandag niet op de Europese strafbank, maar Europa vraagt wel dat ons land een tandje bijsteekt.

De Europese Commissie deelt maandag de begrotingsrapporten uit aan de EU-lidstaten voor de periode 2016-2017. Het ziet ernaar uit dat België ontsnapt aan de excessive deficit procedure (EDP). Het risico was reëel dat ons land opnieuw onder verscherpt begrotingstoezicht zou komen. In november oordeelde de Commissie nog dat de kans bestond dat de Belgische begroting niet voldeed aan de Europese eisen. Hét Belgische probleem blijft de torenhoge overheidsschuld. Maar vorig jaar schoot België ook tekort in zijn inspanningen om de begroting structureel op orde te brengen – wat de Commissie kan toelaten om te delibereren.

De betere prestaties dit jaar trekken ons land over de streep. Toch zal de Commissie nog een extra inspanning vragen. Twee weken geleden vroeg de Commissie de Belgische regering om meer uitleg over uitgaven die ze wil koppelen aan buitengewone omstandigheden, zoals de bestrijding van terrorisme en de migratiecrisis.

De regering-Michel gaat uit van een structurele verbetering van de begroting met 1%, terwijl de Commissie strenger is en uitkomt op 0,6%. Dat laatste cijfer is onvoldoende om de slechte prestatie in 2016 volledig te compenseren.

De belangrijkste aanbeveling voor de regering-Michel is dat er werk gemaakt moet worden van een betere integratie van migranten op de arbeidsmarkt – wat bijna helemaal in handen van de regio’s ligt. België scoort op dat vlak slecht in vergelijking met andere landen. De Commissie dringt er ook op aan dat de federale regering en de regio’s beter zouden samenwerken om de begrotingsdoelstellingen te halen – maar dat is intussen een klassieker bij de aanbevelingen.