Schauvliege: 'Ik werd weggezet als een bosbarbaar'
Joke Schauvliege Foto: photo news
'De minister-president en de hele Vlaamse regering heeft vastgesteld dat de boskaart, hoe goed ze ook bedoeld was, negatieve effecten had. Ze wordt ingetrokken.' Dat zegt de woordvoerster van Geert Bourgeois (N-VA). De kaart zorgde de voorbije dagen voor heel wat onrust bij eigenaars van bouwgronden. Vlaams minister van Leefmilieu zegt op Twitter blij te zijn dat de redelijkheid terug is.

Na twintig jaar had de Vlaamse regering eindelijk 12.000 hectare zonevreemd bos beschermd. Zo werd het 'historisch' compromis eind maart nog voorgesteld. Maar de kaart zorgde de voorbije dagen voor verhitte discussies in het Vlaams Parlement. Zeker toen bleek dat vooral in de provincies Limburg en Antwerpen duizenden eigenaars het risico liepen niet langer te kunnen bouwen op de gronden die ze nochtans als bouwgrond hadden gekocht.

Na vele klachten van burgers de voorbije dagen trokken parlementsleden van Open VLD en CD&V fel van leer tegen de kaart. 'Pure diefstal', noemde Jan Dalemans, een Open VLD-burgemeester van Hechtel-Eksel het. 

De Vlaamse regering lijkt die redenering nu te volgen. De boskaart is niet meer. Minister-president Geert Bourgeois laat via zijn woordvoerster weten dat er 'onbeoogde effecten' waren. 'Het was nooit de bedoeling dat mensen in hun eigendom geraakt zouden worden', zegt Lisa Lust. 'We moeten ook de criteria voor bescherming opnieuw bekijken. Het zou bijvoorbeeld een grotere oppervlakte moeten hebben om beschermd te worden. Nu zijn de percelen die beschermd worden te versnipperd.' 

'Geen beslissing van de regering'

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege schrijft op Twitter dat de intrekking van de kaart geen beslissing van de regering is. Volgens Schauvliege is de intrekking een initiatief van de minister-president. Ze zegt wel blij te zijn dat de redelijkheid terug is en wijst er op dat zij vroeger al kanttekeningen plaatste bij de 'overdreven bosbescherming.'

'Ik stel voor dat het parlement nu de criteria voor de boskaart aanpast, zodat we tot een evenwichtiger resultaat kunnen komen.' De minister stelt dat zij altijd op de consequenties heeft gewezen, maar daardoor in een bepaald daglicht werd gesteld. 'Ik was de enige die kanttekeningen heeft geplaatst bij de consequenties van de geplande bosbescherming en ben weggezet als een bosbarbaar. Sommigen stonden in het parlement zelfs met een bijl te zwaaien', brengt Schauvliege in herinnering.

'Schauvliege is een natuurramp'

'Dit is amateurisme van de bovenste plank' , zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen). 'Vlaanderen moet dringend zijn meest waardevolle bossen beschermen. Daarvoor hebben we nood aan een goede boskaart die de echt eeuwenoude waardevolle bossen beschermt. Minister Schauvliege heeft dit dossier volledig verknoeid', zegt Meuleman.

'Door politiek getouwtrek en koehandel is de broodnodige kaart een gedrocht geworden. 4.000 van de 12.000 ha van de oorspronkelijke kaart van de grootste en meest kwetsbare stukken zijn er uitgehaald. Er zijn allerlei kleinere bossnippers bijgekomen. Het resultaat is een slechte kaart en grote onzekerheid voor grondeigenaars en de natuur', aldus Meuleman.

'Minister Schauvliege slaagt er als minister van natuur in om door haar amateurisme mensen te treffen en op die manier elk draagvlak voor natuurbeleid te doen slinken. Deze minister is stilaan zelf een natuurramp', besluit Meuleman.
 

'Aantal fouten liep uit de hand'

'Donderdag is gebleken dat het aantal fouten op de boskaart uit de hand loopt. Ze zijn zeer, zeer talrijk.' Dat zegt parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA) in reactie op de beslissing om de kaart in te trekken. 'In 90 procent van de mails die mij bereiken kan ik zeggen dat het betrokken perceel niet op de boskaart thuis hoort', aldus Vandaele.

' Die mensen kan ik geruststellen. Ik denk dat dat de doorslag heeft gegeven bij Geert Bourgeois. Je vertrekt met iets waarvoor je nooit een draagvlak kan krijgen.'

N-VA heeft zich nochtans steeds loyaal opgesteld in de regering, vindt het parlementslid. 'Maar Joke Schauvliege stelt een kaart op en je merkt dat die vanaf dag één redelijk georkestreerd wordt aangevallen door twee collega's uit de meerderheid. Terwijl wij het openbaar onderzoek wilden afwachten.'

Vandaele verwacht dat het een tijd zal duren voor er een nieuwe kaart komt. 'Het zal opnieuw een werk van lange adem zijn. Men zal ook de boer op moeten, ter plaatse gaan kijken', besluit hij. De oorspronkelijke kaart werd immers grotendeels op basis van luchtfoto's gemaakt.

'Gezond verstand zegeviert'

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten had lof voor de liberale burgemeesters die de voorbije dagen heel wat druk zetten.