‘Kleine’ vakbonden mogen dan toch deelnemen aan sociale verkiezingen bij spoor
Foto: Jimmy Kets

Het Grondwettelijk Hof heeft donderdag een wet van de federale regering geschorst waarmee enkel de erkende vakbonden zouden kunnen deelnemen aan de sociale verkiezingen, waarvan de eerste gepland zijn in 2018.

De Onafhankelijk vakbond voor het Spoorpersoneel (OVS) en de Nationale Unie der Openbare Diensten (NUOD) trokken naar het Grondwettelijk Hof om de wet van 3 augustus 2016 te laten schorsen. De twee kleine vakbonden waren van mening dat ze benadeeld werden door de nieuwe bepaling, die erin voorzag enkel erkende vakbonden de mogelijkheid te geven deel te nemen aan de sociale verkiezingen.

In tegenstelling tot ACOD en ACV-Transcom zijn OVS en NUOD aangenomen vakbonden. Dat betekent dat ze wel stakingsaanzeggingen kunnen indienen, maar niet vertegenwoordigd zijn in de nationale paritaire commissie voor het spoor. Sinds 2015 is de overeenkomst tussen OVS en NMBS echter beëindigd en bijgevolg is OVS ook zijn stakingsrecht kwijt.

Vakbondspluralisme

In een arrest dat donderdag werd vrijgegeven, volgt het Hof de redenering van de bonden en schorst het de wet. ‘De bestreden bepaling lijkt op ernstige wijze afbreuk te doen aan het recht om deel te nemen aan een democratisch proces waardoor de betrokken werknemers hun vertegenwoordigers met inachtneming van het vakbondspluralisme kunnen verkiezen, doordat zij de aangenomen vakorganisaties zonder meer uitsluit van deelname aan de sociale verkiezingen binnen de Belgische Spoorwegen’, luidt de beslissing.

Door de nieuwe bepaling worden OVS en NUOD uitgesloten van deelname aan die verkiezingen. ‘Naast het verlies van zijn stakingsrecht wordt de OVS verhinderd zitting te hebben in de organen van sociale dialoog, hetgeen een ernstige aantasting van zijn vakbondsprerogatieven uitmaakt’, klinkt het. Dit brengt de ‘levensvatbaarheid van de OVS in het gedrang’.

Geen reactie

Bij het kabinet van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil men eerst kennisnemen van het arrest alvorens te reageren. Ook bij HR Rail wil men niet reageren vooraleer het arrest volledig is geanalyseerd.

Bij OVS wordt erg tevreden gereageerd. ‘Het was de bedoeling om onze vakbond kapot te maken, dus dit is heel positief voor ons. Alles is weer van tafel en moet herbekeken worden’, aldus een woordvoerder. OVS hoopt dat HR Rail nu contact met hen zal opnemen om opnieuw te praten.