Premier Michel ‘zonder naïviteit’ naar Trump
Foto: Photo News

Premier Charles Michel verzekert dat hij bij zijn ontmoeting met Donald Trump ‘zonder naïviteit’ het klimaatakkoord en onze Europese waarden zal verdedigen.

‘Ik wil klare taal spreken: Europa, België en de VS zijn historische partners op economisch vlak en op het vlak van veiligheid. Ik wil die banden versterken en behouden, maar zonder naïviteit zullen we ook onze mening verdedigen over verschillende thema’s’, zei premier Michel in de Kamer over de komst van de Amerikaanse president naar ons land volgend week.

De oppositie had de premier even voordien opgeroepen om van de ontmoeting ‘geen theekransje’ te maken. ‘Maak er een pittig en consequent gesprek van’, zei Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. ‘We willen dat u het klimaat onder de aandacht brengt. Zijn voorstellen en wat hij al gedaan heeft op het vlak van klimaat is bloedserieus en gevaarlijk.’ Ook PVDA’er Raoul Hedebouw vroeg dat België ‘een hardere toon’ zou aanslaan in dat verband.

‘Elke keer dat we de kans zullen hebben met de VS, zullen we de nadruk leggen op belangrijke punten voor ons. Ik deel uw redenering wat klimaat betreft’, reageerde Michel, die samen met de Europese collega’s een strategie wil opzetten met het oog op het overeind houden van het klimaatakkoord van Parijs.

Waarden

Naast het klimaat stipte de eerste minister nog enkele van zijn bezorgdheden aan over het beleid van Trump, inclusief rond de universele en Europese waarden. ‘We hebben een slechte ervaring gehad met de beslissingen rond migratie, maar we hebben ook vastgesteld dat het systeem van checks en balances in de VS bestaat’, zo verwoordde de premier het onder meer, verwijzend naar de Amerikaanse rechters die Trumps ‘moslimban’ meermaals stokken in de wielen staken.

‘We zullen ook pleiten voor multilateralisme’, vervolgde Michel. ‘Wij denken dat het multilaterale toneel een belangrijke politieke ruimte is op internationaal niveau - ik denk dan aan de Navo, maar bijvoorbeeld ook de Verenigde Naties - om vooruitgang te boeken in positieve zin, met ambitieuze doelstellingen voor de toekomst.’

Erdogan

Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas waarschuwde de premier dan weer voor de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, van wie gevreesd wordt dat hij voor of na de Navo-top elders in het land nog aanhangers zou willen toespreken. ‘Gaat u verhinderen dat hij keet kan komen schoppen? ‘, wilde Pas weten.

Michel verzekerde dat de diensten daar ‘bijzonder aandachtig’ voor zijn, ‘ook rekening houdend met het verleden en ervaringen in het buitenland’. Hij bevestigde daarbij dat ons land ‘probeert meer duidelijkheid te krijgen over de intenties en de programma’s van een aantal internationale leiders die misschien een paar uur voor de top in Brussel zullen zijn’.

De eerste minister verzekerde tot slot dat het crisiscentrum alles in het werk stelt om de veiligheid te verzekeren. ‘Dag na dag en uur na uur volgt het crisiscentrum de situatie en probeert het vooruit te lopen op eventuele moeilijkheden’, aldus nog de premier.