Wat met de kosten die een kotstudent meebrengt?
Foto: johan van cutsem

Mijn dochter is nog ten laste, maar woont tijdens de week op kot. Kan ik de kosten hiervan inbrengen? En hoe zit het met het inschrijvingsgeld?

De kosten zijn niet aftrekbaar als beroepskosten. Om als beroepskost aftrekbaar te zijn moeten kosten gemaakt worden om een belastbaar inkomen te verwerven. Dat is hier niet het geval. Het gaat hier immers om privékosten (onderhoud en opleiding van uw kinderen).

In feite krijgt u al een fiscale tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor het onderhoud en de studie van uw kinderen, doordat u recht heeft op een verhoging van de belastingvrije som, voor de kinderen die ten laste zijn.

Als u het kot en het inschrijvingsgeld betaalt als een deel van een onderhoudsuitkering voor uw zoon/dochter, kan u 80 procent ervan aftrekken als de voorwaarden voor de aftrekbaarheid van onderhoudsgelden zijn vervuld (betaald ter uitvoering van een onderhoudsverplichting op grond van het Burgerlijk of het Gerechtelijk Wetboek, regelmatig betaald, uitgekeerd aan een persoon die geen deel uitmaakt van het gezin).

In dat geval is degene die het onderhoudsgeld krijgt wel belastbaar op het ontvangen bedrag.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.