Weyts: ‘Geen extra doden voor paar minuten tijdswinst’
Foto: © Hendrik De Rycke

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laat geen spaander heel van de piste om de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen tot 130 kilometer per uur. Zijn federale collega François Bellot (MR) is daar onder strikte voorwaarden wel voor te vinden.

‘We kampen in Vlaanderen nu al met de schande van 400 verkeersdoden op één jaar tijd. Nog meer doden tellen om een paar minuten tijd te winnen, is voor mij onaanvaardbaar’, reageert minister Weyts, die spreekt van een ‘onzalig voorstel’.

Uit een onderzoek van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt dat het verkeer op de autosnelwegen een pak vlotter en veiliger kan verlopen als de snelheidslimiet verlaagd wordt in functie van de verkeersdrukte. De lagere snelheidslimiet zou niet alleen tijdswinst opleveren voor de autobestuurders, maar zou ook een gunstig effect hebben op het milieu.

Volgens minister Weyts komen die resultaten neer op het Vlaams beleid in de praktijk. ‘Vandaag is er al zo een 200 à 250 km autostrade uitgerust met deze variabele snelheidsaanduidingen’, weet Weyts. ‘Wanneer de werken aan de ring rond Brussel starten, zal ook hier variabele snelheid ingevoerd worden’.

Meer doden

Het is de minister echter ‘een raadsel’ hoe minister Bellot op basis van deze en andere studies kan concluderen om de snelheid te verhogen. Die MR-minister schuift zo’n verhoging niet als algemene regel naar voren, maar ziet het als mogelijkheid op zeer specifieke plaatsen en op zeer specifieke tijdstippen, na een accidentologie-onderzoek.

‘We wéten dat een verhoging naar 130 kilometer per uur zal leiden tot meer verkeersdoden’, stipt Weyts aan. ‘We hadden al het onderzoek van het BIVV, dat zwart op wit voorspelt dat tien kilometer per uur sneller rijden, jaarlijks 25 extra dodelijke slachtoffers geeft. Nu hebben we ook de slechte ervaring in Nederland, waar het aantal verkeersdoden op wegen waar je 130 mag, op één jaar tijd verdrievoudigd is. In Nederland gaan er om die reden nu stemmen op om die 130 km per uur alsjeblief terug te draaien’.

SP.A

Op de Vlaamse oppositiebanken zit SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke op dezelfde lijn. ‘Onverantwoord’, luidt het. ‘We kunnen ons geen enkel bijkomend risico permitteren. Ik reken erop dat de Vlaamse regering, die advies moet geven in deze, dit onzalige voorstel van Bellot kordaat van tafel zal vegen’.

In plaats van ‘onverantwoorde risico’s’ te nemen, roept Vandenbroucke de federale minister op maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Hij schuift daarvoor het rijbewijs met punten naar voren. ‘Daarvoor zijn wel eenduidige argumenten terug te vinden in tal van studies. Waarom aarzelt Bellot om daar eens eindelijk werk van te maken?’