‘Vrijwilligerssteun voor ex-gedetineerden werpt vruchten af’
Foto: VUM

Gedetineerden die vrijkomen hebben het vaak moeilijk om de draad opnieuw op te pikken, zowel door praktische, ambtelijke drempels als door persoonlijke angst of schaamte. Maar vrijwilligers die hen bijstaan bij onder meer sociale diensten maken een duidelijk verschil.

Dat blijkt uit het proefproject ‘Brug Binnen Buiten’ van welzijnsorganisatie CAW, met steun van de UAntwerpen.

Volgens de initiatiefnemers komen ex-gedetineerden heel wat problemen tegen. Ze hebben geen werk of inkomen, maar soms wel schulden door huur die doorliep of gerechtskosten. Financiële of andere steun kan niet altijd omdat hun adres mogelijk ambtelijk werd geschrapt. Velen kennen ook angst en schaamte of kampen met een verslaving. Wie hulp zoekt, botst ook op organisatorische drempels, zoals het werken met afspraken of de beperkte tijd van hulpverleners.

Onderzoeksgroep OASeS en de master Sociaal Werk startten samen met het CAW Antwerpen en de Vlaamse overheid het project ‘Brug Binnen Buiten’, met vrijwilligers en begeleiding van een professioneel sociaal werker. De vrijwilliger helpt mee de brug slaan tussen de (ex-)gedetineerde en bijvoorbeeld het OCMW, de VDAB, schuldbemiddeling, woonbegeleiding en verslavingszorg. Anderzijds wordt ingezet op het versterken van (informele) sociale netwerken.

‘De ondersteuningstrajecten maakten wel degelijk een verschil in het leven van de deelnemende ex-gevangenen. Verscheidene drempels konden worden weggewerkt. Belangrijk is de complementaire rol van de vrijwilligers en de sociaal werker’, zegt Sylvie Van Dam (UAntwerpen).

Momenteel zijn er veertien vrijwilligers aan het werk. Er wordt bekeken of het project op termijn nog kan blijven bestaan.