Amsterdamse politie overweegt hoofddoek toe te staan

De top van de Amsterdamse politie bekijkt of het verbod op het dragen van religieuze symbolen door agenten moet worden geschrapt. Dat zou de weg vrijmaken voor het dragen van een hoofddoek tijdens het uitoefenen van hun job. Op die manier hoopt de politie meer Nederlanders met een allochtone achtergrond aan te trekken.

Dat schrijft Het Algemeen Dagblad. ‘We hebben het erover’, bevestigt de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg in een interview met de krant. ‘Stel dat het niet lukt om voldoende agenten met een migratieachtergrond te werven, dan is dat een maatregel die effect kan hebben.’

Aangezien zowat de helft van de Amsterdammers een migratieachtergrond heeft, is het volgens Aalbersberg logisch dat dit ook aan het korps te merken is. Nu is slechts 18 procent van de Amsterdamse agenten van allochtone afkomst.

Hij wijst er ook op dat het in veel Angelsaksische landen al voor agenten is toegestaan een hoofddoek te dragen. Maar in Nederland is er sinds 2011 een uitdrukkelijk verbod hierop, omdat het de neutraliteit van de politie in gevaar zou brengen.