Snelheidslimiet op autosnelweg ter discussie
Foto: pol de wilde - corelio
De maximumsnelheid op autosnelwegen verlagen tijdens de spits moet voor kortere files zorgen. Tot die vaststelling komt het BIVV. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) stelt daartegenover dat op bepaalde snelwegen de maximumsnelheid ‘onder strikte voorwaarden’ omhoog moet kunnen tot 130 kilometer per uur.' Maar een algemene verhoging van de snelheid is volgens hem niet aan orde.

Uit een studie van het BIVV blijkt dat het verkeer op de autosnelwegen een pak vlotter en veiliger kan verlopen als de snelheidslimiet verlaagd wordt in functie van de verkeersdrukte. De files zouden korter worden. De lagere snelheidslimiet zou niet alleen tijdswinst opleveren voor de autobestuurders, maar zou ook een gunstig effect hebben op het milieu. Het onderzoek kwam er op vraag van Jacqueline Galant, de voorganger van minister Bellot.

In tegenstelling tot Bellot is het BIVV wel geen voorstander van een verhoging van de snelheidslimiet. Dat voorstel wordt in de studie van BIVV weliswaar niet compleet onder tafel geveegd, al benadrukt het instituut wel dat er ‘te veel nadelen’ aan verbonden zijn op het vlak van verkeersveiligheid en milieu.

‘Ook over verhoging praten’

Toch laat minister Bellot in een reactie verstaan dat het debat over de variabele snelheden niet alleen moet handelen over de verlaging van de snelheid, maar ook over de verhoging ervan. Hij onderstreept daarbij wel dat een verhoging van de snelheidslimiet als algemene maatregel absoluut niet aan de orde is. De invoering ervan kan immers alleen maar onder zeer strikte voorwaarden: op zeer specifieke plaatsen en zeer specifieke tijdstippen, wanneer na een accidentologie-onderzoek is aangetoond dat zich daar maar weinig ongevallen voordoen.

Gewesten

‘In verkeersvlotte en niet-ongevalsgevoelige zones wil ik in de mogelijkheid voorzien om bepaalde stroken van de autosnelwegen onder 130 km/u te plaatsen’, zo stelt een mededeling van de minister. ‘Maar indien zulks nodig blijkt, zou de snelheid op bepaalde stroken ook op 110 km/u kunnen worden teruggebracht.’ Het zou dan aan de gewesten zijn om daarover te beslissen.

Bellot gaat de studie nu aan de mobiliteitsminister van de verschillende gewesten bezorgen. Het onderzoek zal ook besproken worden bij het volgende Executief Comité van Ministers van Mobiliteit (ECMM), de bijeenkomst van de ministers van Mobiliteit in België.

Bellot benadrukt in zijn reactie ook dat hij de studie als een aanmoediging ziet om verder in te blijven zetten op een systeem van variabele snelheden op de autosnelwegen. ‘Sinds mijn aantreden heb ik gepleit om van België de Europese leider te maken inzake de ontwikkeling van ITS (intelligente vervoerssystemen). In de studie wordt aan de hand van becijferde analyses aangetoond dat ITS een essentiële plaats innemen in de toekomst van het mobiliteitsbeleid’, zo klinkt het.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig