SP.A verzet zich tegen monopolie Eandis/Infrax
Foto: belga
De SP.A vraagt zijn lokale mandatarissen om de beheersafstand van de warmtenetten aan Eandis en Infrax níét goed te keuren.

De netbeheerders kunnen voor specifieke projecten een goede partner zijn, maar als zij exclusiviteit eisen, kan dat ook een rem zetten op de verdere ontwikkeling van warmtenetten in uw stad of gemeente.’

De SP.A kant zich in een stemadvies voor zijn lokale mandatarissen tegen het voorstel dat Eandis en Infrax aan de Vlaamse steden en gemeenten hebben gedaan. Zij willen het beheer van de warmtenetten volledig laten overnemen door hun warmtebedrijf, Warmte@Vlaanderen. CD&V en N-VA hebben al laten verstaan dat ze hun burgemeesters en schepenen wel zullen aanraden voor de beheersafstand te stemmen.

SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke (SP.A) ziet daar een gevaar in en wil dat de  gemeenten project per project kiezen met wie ze in zee gaan. ‘Eandis en Infrax baten gasnetten uit die op sommige plaatsen in concurrentie zouden komen met warmtenetten’, zegt hij. ‘Als de bestaande netbeheerders een vetorecht krijgen, zullen er onvermijdelijk rendabele projecten niet worden gerealiseerd.’

In het stemadvies aan de steden en gemeenten stelt de SP.A voor om de statutenwijziging van Eandis en Infrax wel goed te keuren, zodat ze zelf warmtenetten kunnen ontwikkelen, maar geen beheersoverdracht te doen. ‘De distributienetbeheerders hebben al geïnvesteerd in  bestaande gasnetten en zijn die nog aan het afschrijven’, staat in het advies. ‘De kans is niet gering dat zij een parallelle ontwikkeling van een warmtenet in uw stad of gemeente niet rendabel achten, terwijl een derde partij hier wel toe bereid kan zijn.’

Ook Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) voelt niet veel voor de overdracht, die de vrije markt zou belemmeren. De Vlaamse socialisten roepen hem op om een plan op te stellen ‘om het grote potentieel in Vlaanderen te benutten’.

Groene warmte is volgens de Vlaamse regering essentieel om de Vlaamse klimaatdoelstellingen te halen. De SP.A wil dat in een actieplan onder meer een verbeterde warmtekaart, stimulerende maatregelen en een sociaal tarief voor groene warmte worden opgenomen.

Volgens recent onderzoek kan tot 62 procent van de warmtevraag in Vlaanderen rendabel uitgebaat worden door een warmtenet, gevoed met restwarmte van industriële processen of pakweg een verbrandingsoven. Zelfs in de slechtst mogelijk omstandigheden blijft 11 tot 25 procent rendabel, ook al zijn warmtenetten dure investeringen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig