Zonevreemde bossen spelen Vlaamse meerderheid uit elkaar
Wonen in het groen, steeds minder evident. Foto: JEFFREY GAENS
Open VLD en CD&V die zich tegen een Vlaamse beslissing kanten, N-VA die CD&V-minister Joke Schauvliege verdedigt... Het dossier van de zonevreemde bossen zorgt voor vreemde wendingen in het Vlaams parlement

De Vlaamse regering keurde al enkele maanden geleden de bescherming goed van 12.300 hectare zone vreemd bos. Het gaat om bossen die groeien op gronden met wonen, industrie, landbouw of recreatie als bestemming. Sinds gisteren loopt het openbaar onderzoek, waarbij de eigenaars bezwaar kunnen indienen.

Maar dat onderzoek zorgt voor paniek bij eigenaars en verontwaardiging bij politici. De burgemeesters en Vlaamse parlementsleden Lydia Peeters (Dilsem-Stokkem) en Lode Ceyssens (Meeuwen-Gruitrode) klagen aan dat de kaart met de aangeduide zonevreemde bossen waarop voortaan niet meer gebouwd mag worden, fouten bevat, waardoor mensen die pas een bouwgrond hebben gekocht, hun recht om te bouwen verliezen.

Bijl

‘Niemand heeft beseft welke gevolgen deze beslissing heeft’, zei Peeters op Villa Politica. ‘Dit moet worden rechtgezet. je kunt niet zomaar iemands grond afpakken.’ Ceyssens wijst naar N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA), die Schauvliege onder druk zette om een beslissing te nemen over de zonevreemde bossen en haar in het Vlaams parlement zelfs een bijl cadeau gaf om knopen mee door te hakken.

Vandaele verwijst dan weer naar Schauvliege, die eerder zei dat de huidige kaart het best mogelijke resultaat is. ‘Een openbaar onderzoek is de beste manier om de fouten uit de kaart te halen’, vindt Vandaele.

Na de commotie vraagt ook N-VA dat de fouten uit de boskaart worden gehaald. ‘De N-VA heeft minister Schauvliege steeds gesteund om extra bos te beschermen, maar de fouten in de kaart die de extra bossen aanduidt, moeten er wel uit’, zegt Vandaele. ‘Minister Schauvliege moet de betrokken eigenaar op de hoogte brengen over het lopende openbaar onderzoek.’

15.001 plaatsen

Het laatste woord is nog niet gezegd over de kwestie. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft op basis van de vrijgegeven kaarten 15.001 plaatsen geteld waarop zo’n bos staat. De bossen bevatten vaak meer dan één perceel en treffen dus dikwijls meerdere eigenaars.

‘Tienduizenden eigenaars dreigen hun gronden niet meer te kunnen benutten waarvoor zij die hebben aangekocht’, waarschuwt de VCB. Vooral in de provincies Antwerpen en Limburg lopen eigenaars het risico niet langer te kunnen bouwen op de grond die ze als bouwgrond hebben gekocht.

Planschade

Het kabinet van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) reageert dat de betrokkenen nu nog de kans hebben om bezwaar aan te tekenen. ‘Het is dan aan de Vlaamse regering om zich te verantwoorden’, klinkt het. ‘Voor de enen zullen we altijd te weinig zonevreemde bossen hebben beschermd, nu blijkt dat het voor anderen altijd te veel zal zijn.’

Wie na de bescherming toch een ontheffing van het verbod op kappen vraagt aan de gemeente, zal waarschijnlijk op een njet stoten van de Vlaamse regering. Maar die is dan wel verplicht om binnen de twee jaar een planningsinitiatief te nemen dat de bestemming wijzigt. Na zijn bestemmingswijziging hebben de eigenaars recht op een schadevergoeding, de planschade.