Één op de vier Vlaamse holebi’s ondernam poging tot zelfmoord
Foto: BELGA

Vlaamse holebi’s en transgenders hebben vaker te maken met zelfdodingsgedachten dan Vlaamse hetero’s. Ook ondernemen ze vaker een poging tot zelfmoord. Twee studenten aan de UGent zochten in hun masterproef uit waarom dat zo is.

Jana Missiaen en Heiderike Seynaeve, twee studenten in de Gezondheidsvoorlichting- en bevordering aan de UGent, onderzochten in hun masterproef de beweegredenen van holebi’s en transgenders met suïcidaal gedrag.

'Met zo’n drie zelfmoorden per dag zit Vlaanderen anderhalf keer boven het Europese gemiddelde,' weten de onderzoekers. 'Maar bij Vlaamse holebi’s en transgenders, de zogeheten LGBT-groep, zijn de cijfers nog schrijnender. Uit recent onderzoek blijkt dat één op de vier holebi’s een poging tot zelfdoding heeft ondernomen.' 

Reactie van de moeder

‘Suïcidaal gedrag is altijd een complex samenspel van diverse neurobiologische, psychologische en sociale factoren. Maar uit ons onderzoek kwamen enkele risicofactoren naar boven die het risico specifiek voor holebi’s en transgenders verhogen’, aldus Missiaen en Seynaeve.

Zo blijkt bijvoorbeeld dat LGBT’s minder geneigd zijn om hulp te vragen of te praten over hun gevoelens en gedachten. Die manier van passief omgaan met mentale problemen of struikelblokken verhoogt de kans op suïcidaal gedrag.

Verder heeft twee op de drie holebi’s te maken met holebifoob of transfoob geweld. Bij transgenders gaat het om drie op de vier. Ook dat geweld verhoogt de kans op zelfmoordpogingen.

Een niet te missen factor is de steun, of het gebrek daaraan, van de moeder bij de coming out van holebi’s of transgenders. LGBT’s hechten namelijk veel belang aan de rol van de moeder in het aanvaardingsproces. Het risico op zelfmoordpogingen lag in het onderzoek hoger bij homo- en biseksuele mannen waarvan de moeder afkeurend had gereageerd op hun geaardheid.

Vlaams Actieplan tegen suïcide 

Missiaen en Seynaeve wilden met hun onderzoek de overheid aansporen om meer in te zetten op zelfmoordpreventie bij deze groep mensen. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen kondigde recent aan het Vlaams Actieplan tegen suïcide te zullen uitbreiden zodat zelfdoding bij holebi’s en transgenders afneemt. 

Het onderzoek van Missiaen en Seynaeve omvatte 656 Vlaamse holebi’s en 248 transgenders ouder dan 16 jaar.

*Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be*