Islamleraren in de strijd tegen radicalisering
Themabeeld. Foto: Jimmy Kets
In een nieuwe opleiding zullen het GO! en de inspectie islam alle Vlaamse islamleraren de nodige opleiding geven om beter om te gaan met polarisatie in de samenleving. Dat heeft GO! , de koepel van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs, woensdag bekendgemaakt.

‘Het toenemende wij-zij-denken bedreigt de sociale stabiliteit van onze samenleving. Meningen worden steeds extremer en ‘de ander’ is niet langer een gesprekspartner, maar een tegenstander’, zo stelt GO! in een persbericht. Het GO! heeft daarom de afgelopen twee jaar 1.000 sleutelfiguren opgeleid om als ‘gamechanger’ op school en in de klas aan de slag te gaan met depolarisatie.

‘We merken dat islamleerkrachten vaak als eerste geconfronteerd worden met signalen van radicalisering en extreme attitudes’, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. ‘Hoewel ze hun best doen om daar op een juiste manier mee om te gaan, is het vaak zoeken hoe ze dat kunnen doen. Vanuit ons pedagogisch project (PPGO! ) en onze ervaring met burgerschapsvorming kunnen wij hier samen met hen op een positieve manier mee aan de slag gaan.’

Daarom organiseert het GO!, in samenwerking met de inspectie islam, een tweedaagse vorming over depolarisatie voor alle Vlaamse islamleerkrachten. Ook wie in het gemeentelijk en provinciaal onderwijs voor de klas staat, wordt op deze opleiding verwacht. Vanuit een contextuele bronnenstudie van de islam biedt deze interactieve opleiding handvatten om het extremistische discours van radicale stromingen zoals IS tegen te gaan. De focus op samen leren, samenleven en actief burgerschap vormt de basis voor een alternatief discours.

‘Het is belangrijk dat islamleerkrachten inzichten meekrijgen over hoe ze hun geloof kunnen plaatsen in de context van mensenrechten en fundamentele rechten en vrijheden, om deze competenties dan later te delen met hun leerlingen,' zegt inspecteur-adviseur islam Ahmed Azzouz. 'Deze opleiding is nodig. Jongeren vinden een geïsoleerd discours op internet en geloven in dat 'wij-zij'-verhaal', zegt Azzouz in De Ochtend op Radio 1. 'Leerkrachten moeten duiden dat we nu in een moderne tijd leven, en dat de context van de islam veranderd is. De terminologie is veranderd, we kijken niet naar de letter van de wet, maar naar de geest van de wet.'

De opleiding is voor 600 islamleerkrachten gaat van start op 18 mei in Antwerpen.