Hoe zit het met de woonbonus als ik vorig jaar een andere woning kocht?
Foto: Fotolia

We hadden een hypothecaire lening van na 2006 voor ons eerste en enige huis. In 2016 zijn we verhuisd. We hebben onze woning verkocht en een nieuwe aangekocht. We hebben nu ook een nieuwe lening lopen. Een volledig nieuwe, dus het nieuwe systeem. We hebben in 2016 echter wel 2 soorten leningen betaald, elk voor ongeveer 6 maanden. Voor beiden hebben we een fiscaal attest. Welke kunnen we nu aangeven? Mogen we nog 1 keer de oude aangeven onder de oude woonbonus of moeten we de nieuwe direct aangeven? Ik heb twee kinderen.

U hebt een ‘pandwissel zonder hypotheekoverdracht’ doorgevoerd. U ruilde uw ene eigen woning in voor een andere eigen woning en voor elke woning hebt of had u afzonderlijke hypothecaire leningen lopen. De lening op uw eerste woning werd in de loop van 2016 vervroegd terugbetaald en u sloot in 2016 een nieuwe lening voor uw nieuwe woning. Verder neem ik aan dat u in het Vlaamse gewest woont en dat u een ‘oude’ woonbonuslening (gesloten na 2006 maar vóór 2015) had lopen voor uw eerste eigen woning (die in de loop van 2016 is verkocht) en dat u een ‘nieuwe’ geïntegreerde woonbonuslening hebt lopen voor uw nieuwe eigen woning.

De oude woonbonus wordt beperkt tot 3040 euro (per persoon) en levert u een belastingvermindering op tegen het belastingtarief dat van toepassing is op uw laatste verdiende cent, het marginaal tarief dat makkelijk 45% of zelfs 50% bedraagt.

De nieuwe geïntegreerde woonbonus, die u geniet voor uw lening van 2016, is beperkt tot 2280 euro per persoon en levert een fiscaal voordeel op tegen 40%.

U kunt inderdaad nog een laatste keer de oude lening, voor de zes maanden dat u er nog kapitaalaflossingen en intresten voor betaalde, inbrengen in de belastingaangifte. Volgende jaren kan dat niet meer aangezien die lening in 2016 volledig werd terugbetaald. U hebt er mogelijk ook alle belang bij om de oude lening nog een laatste keer in te brengen. Het fiscaal voordeel bedraagt immers maximaal 1520 euro per persoon (3040 x 50%), terwijl de nieuwe lening een belastingvermindering oplevert van maximaal 912 euro per persoon (2280 x 40%).

U kunt echter niet beide Vlaamse woonbonusverminderingen claimen. U moet dus inderdaad kiezen. Ofwel vraagt u nog een laatste keer de oude Vlaamse woonbonus (naast code 3370/4370), ofwel vraagt u al meteen de nieuwe Vlaamse geïntegreerde woonbonus (naast code 3334/4334). Gaat u voor de eerste optie, dan moet u wel opletten dat u ‘ja’ antwoordt op de vraag gesteld naast de code 3374/4374: “Was de woning waarvoor de lening is aangegaan op 31.12.2016 nog altijd uw enige woning”. In feite is dat niet meer zo, want uw eerste woning is verkocht, maar het volstaat dat u op 31 december 2016 over slechts één woning beschikte, en dat is het geval. Die ‘ja’ zorgt ervoor dat u nog een laatste maal de oude woonbonus van 3040 euro kunt genieten (in plaats van 2280 euro).

En om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken…

Cruciaal is de datum waarop u verhuisde. U kunt immers onder de Vlaamse ‘oude’ woonbonus slechts de intresten en kapitaalaflossingen aangeven die u betaalde in de periode dat u nog in uw eerste woning woonde. De uitgaven van uw eerste lening die u eventueel betaalde na de verhuizing, geven recht op de federale vermindering voor langetermijnsparen (code 1358/2358) en de federale gewone intrestaftrek (1146/2146). Die betalingen slaan immers op een periode dat uw verkochte woning ‘niet eigen’ was, waarvoor het Vlaamse gewest dus niet meer bevoegd is.

Dat geldt ook omgekeerd. U mag enkel de intresten en kapitaalaflossingen die u vanaf de verhuisdag voor uw tweede lening betaalde, aangeven onder de nieuwe Vlaamse geïntegreerde woonbonus. De betalingen gedaan vóór de verhuizing, komen ook slechts in aanmerking voor de federale fiscale voordelen. Die betalingen zijn immers gedaan toen de nieuwe woning nog niet eigen was, waarvoor het Vlaamse gewest dus nog niet bevoegd is. U moet dus exact nagaan wat precies wanneer betaald is, vóór of vanaf de verhuizing. Met dank aan de zesde staatshervorming…

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.