Zo vult u een flexi-job in op uw belastingaangifte
Foto: REUTERS

Ik ben fulltime aan de slag als bediende, maar daarnaast werk ik op zeer onregelmatige basis als kelner. Dit gebeurt in het kader van de flexi-jobs. In regel gaat het om een achttal uur per maand, waarvoor ik een vergoeding van 12,5 euro per uur ontvang. Dit levert me dus een extra 100 euro per maand op. Moet ik dat dan aangeven op mijn belastingbrief, en zo ja: hoe? Mag ik daarbij ook kosten inbrengen (verplaatsing, kleding)?

De inkomsten die u bijverdient op basis van uw flexi-jobarbeidsovereenkomst zijn vrijgesteld van personenbelasting. Ze staan weliswaar pro forma vermeld op uw inkomstenfiche 281.10 (rubriek 27. f), maar ze zijn niet vergezeld van een aangiftecode. U moet die inkomsten dus niet vermelden in uw belastingaangifte. U betaalt er evenmin sociale bijdragen op. Uw werkgever, de uitbater van de feestzaal, betaalt er wel een patronale sociale bijdrage op van 25 procent.

De vrijstelling geldt niet alleen voor uw flexi-loon, maar ook voor uw flexi-vakantiegeld en alle eventuele bijkomende vergoedingen uit uw flexi-job die onderworpen zijn aan de bijdrage van 25 procent. Zo zijn bijvoorbeeld de verplaatsings- of kledijvergoedingen wel belastbaar, als u die zou ontvangen van uw werkgever. Want op die vergoedingen is de bijdrage van 25 procent niet verschuldigd.

De kosten die u maakt tijdens de uitoefening van uw flexi-job, zijn niet aftrekbaar als werkelijke beroepskosten. Alleen kosten die worden gemaakt om belastbare inkomsten te verkrijgen, vormen aftrekbare beroepskosten en aangezien het ‘flexi-job’-inkomen geen belastbaar maar een vrijgesteld inkomen is dat wettelijk wordt ingedeeld bij de ‘sociale en culturele vrijstellingen’, zijn de kosten voor het verkrijgen van uw flexi-loon niet aftrekbaar als beroepskosten.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.